Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie gdzie ukończyłam Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Brałam również udział w kursie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Cały czas aktywnie uczestniczę w pomniejszych szkoleniach i konferencjach (m.in. Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze, Kurs Odporności Psychicznej)

Obecnie kształcę się w akredytowanej szkole Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Nurt ten stał się dla mnie niezwykle bliski. Psychoterapia Gestalt sprawdza się w przypadku osób doświadczających zaburzeń psychicznych, trudności życiowych, ale także u tych które chcą się rozwinąć by pełniej realizować swój potencjał.

Moją największą pasją zawodową jest towarzyszenie ludziom młodym na ich drodze rozwoju. Pracuję zarówno z osobami dotkniętymi trudnościami życiowymi jak i tymi, którzy po prostu chcą od życia „czegoś więcej”.

Doświadczenie jako psycholog zdobywałam w Fundacjach pomagających ludziom młodym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Prowadziłam warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, psychoedukację dla rodziców. Przez 3 lata byłam kierownikiem świetlicy środowiskowej działającej na wrocławskim Nadodrzu. Organizowała kolonie i wyjazdy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w trakcie których realizowany był autorski program rozwoju osobowego.

Obecnie praktykuję na oddziale psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w szpitalu w Zaborze.