Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat:

Arteterapia w pracy z dziećmi to rozbudzenie ich wyobraźni, zachęcanie do otwarcia się na działania zmysłami: dotykiem, wzrokiem, słuchem. Mogą także pomóc wyrazić i ukoić trudne emocje..  Autoekspresja pomaga rozwiązać problemy, ma wpływ na zachowanie dzieci, pomaga redukować stres, podnieść samoocenę i rozwijać umiejętności interpersonalne. Główną korzyścią dla korzystających z arteterapii jest uwolnienie nagromadzonych emocji, zmniejszenie poziomu napięcia, akceptacja siebie, możliwość lepszego poznania motywów własnych zachowań. Arteterapia pozwala na pozawerbalne komunikowanie się, zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, bycia rozumianym i docenianym.

Zajęcia wspomagają rozwój dziecka i pomagają w dysfunkcjach.