Jestem psychologiem dzieci i młodzieży oraz terapeutą rodzinnym.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku Psychologia. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jestem również terapeutą Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej w trakcie zdobywania certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, ukończyłam studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne w UZZM w Lubinie. Stale dbam o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie rocznego kurs w pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową ( ADHD), w trakcie 6- miesięcznego stażu na oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz prowadząc terapię psychologiczną w Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym Ewy Urban.

Od 6 lat pracuję w Zespole Szkół dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową, psychoedukację i konsultacje dla rodziców. Od 2018 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną Gabinet Psychologiczno- Terapeutyczny Diana Szpoton.

Specjalizuję się w terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży oraz terapii rodzinnej.
Moja praca polega na budowaniu szczerej relacji z dziećmi i ich rodzinami oraz na realizacji ich wspólnie wypracowanych celach terapeutycznych. Dzieciom towarzyszę w zrozumieniu doświadczanych emocji oraz poznaniu własnych zasobów potrzebnych do świadomego radzenia sobie z trudnościami. Rodzinom pomagam w rozwijaniu kompetencji związanych z komunikacją, wyznaczeniem granic osobistych oraz wychowawczych, budowaniu prawidłowych więzi rodzinnych. Rodzicom pomagam w rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz poznaniu związanych z etapem rozwojowym, możliwości i potrzeb dziecka.