Zapraszamy do zapisywania się do poszczególnych specjalistów:

pod adresem mailowym: cfrlubin@gmail.com lub numerem telefonu 511 833 628

Anna Migalska

wtorek w godz. 10.00 - 12.00 i 14.00 - 18.00

środa w godz. 13.00 - 18.00

czwartek w godz. 10.00 - 12.00

Patrycja Konopka 

dyżury rozpocznie od czerwca 

poniedziałki od godz. 16:00

czwartki od godz. 15:00

piątki od godz. 15:00

Diana Szpoton

czwartki w godz. 13.00 - 17.00

Jarosław Grębowski

wtorki

II i IV sobota miesiąca

Magdalena Ptaszkowska

piątki w godz. 16.00 - 19.00

dr Małgorzata Kuźmitowicz

specjalista psychiatra dorosłych

konsultacje psychiatryczne umawiane telefonicznie