Magister pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji PTTPB. Prowadzi psychoterapię dorosłych i par w nurcie poznawczo – behawioralnym i systemowym oraz psychoterapię poznawczo behawioralną dla nastolatków powyżej 13 r.ż.

Jej zainteresowania zawodowe to terapia zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, terapia par.

Ukończyła liczne szkolenia psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne – doskonalące i rozwojowe w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych m.in. w zakresie: terapii systemowej, terapii koherencji, racjonalnej terapii zachowań (RTZ), psychoterapii traumy rozwojowej, choreoterapii, terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) , terapii schematu, terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) , treningi MBSR i wiele innych. Odbyła kliniczny staż psychiatryczny na oddziale ogólnym psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Umiejętności w zakresie treningu psychologicznego zdobyła w Szkole Trenerów Instytutu Edukacji Społecznej oraz Szkole Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu.

Zajmuje się psychoedukacją młodzieży i dorosłych, prowadząc warsztaty, webinaria, treningi oraz grupy wsparcia. Swoją prace poddaje superwizji z certyfikowanym superwizorem- dydaktykiem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia (PTTPB), które jest członkiem European Asociation for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), w swojej pracy stosuję się do kodeksu etycznego PTTPB.

W Centrum prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków 13 + , terapię par, oraz grupy pomocowe, warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik