Magister pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym,  trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta , aktualnie w  trakcie 4 – letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej rekomendowanym przez PTTPBProwadzi psychoterapię dorosłych i par w nurcie poznawczo – behawioralnym i systemowym. Ukończyła liczne szkolenia psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne – doskonalące i rozwojowe w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych m.in. w zakresie: terapii systemowej, terapii koherencji, racjonalnej terapii zachowań (RTZ), psychoterapii traumy rozwojowej, choreoterapii, terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) , terapii schematu, terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) , treningi MBSR i wiele innych. Odbyła kliniczny staż psychiatryczny na oddziale ogólnym psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Umiejętności w zakresie treningu psychologicznego zdobyła w Szkole Trenerów Instytutu Edukacji Społecznej oraz Szkole Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu.

Zajmuje się psychoedukacją młodzieży i dorosłych, prowadząc warsztaty, webinaria, treningi oraz grupy wsparcia. Swoją prace poddaje superwizji z certyfikowanym superwizorem-dydaktykiem.  Jest Członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej działającego pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia (PTTPB), które jest członkiem European Asociation for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), w swojej pracy stosuję się do kodeksu etycznego PTTPB.

 

W Centrum prowadzi psychoterapię osób dorosłych, par, superwizję dla nauczycieli oraz grupy pomocowe, warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik