Ewelina Mazurek – jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 10 lat pracuję jako oligofrenopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, mając pod opieką uczniów z różnymi typami trudności, w tym z nadpobudliwością, spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, słabosłyszeniem, słabowidzeniem oraz z niepełnosprawnością ruchową. Ostatnie pięć lat byłam także nauczycielem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, obejmując pomocą osoby z głęboką niepełnosprawnością.

Od ponad roku jestem terapeutą integracji sensorycznej.  W swojej pracy wykorzystuję także arteterapię i terapię ręki.

Każdego dnia staram się wspierać wszechstronny rozwój moich podopiecznych, dopasowując konkretne formy aktywności do ich zainteresowań i możliwości.