Joanna Ślipko –  trenerka komunikacji opartej na empatii (Porozumienie bez Przemocy – NVC), dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, absolwentka Integralnego Studium Rozwoju Osobistego, dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, certyfikowana trenerka Family-lab Polska, członek Family-lab Association, organizacji założonej przez duńskiego terapeutę Jespera Juula,  pedagog, nauczyciel z 20- letnim doświadczeniem zawodowym, muzykoterapeutka, pracująca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z osobami narażonymi na szkodliwe działanie stresu,  absolwentka muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wokalistka i trenerka wokalna, rehabilitantka głosu, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach.

Założycielka, szefująca i prowadząca własną szkołę wokalną Akademia Śpiewu w Lubinie.  Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu rozwoju osobistego, współpracy i komunikacji z ludźmi, też Rodzicielstwa Bliskości. Rozwój i praca z ludźmi to jej żywioł. Mama 6- letniego Iwo.