Neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju (Akademia Medyczna Wrocław), pedagog (Uniwersytet Wrocławski),

  • prowadzi diagnozę funkcji pokarmowych i komunikacyjnych u niemowląt i dzieci,
  • terapię logopedyczną z dziećmi w wieku 0-5 lat,
  • przeprowadza diagnozę Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
  • prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy, niedosłuchu, niedokształcenia rozwoju mowy, wad genetycznych, czy afazji.

Przez 10 lat współtworzyła i prowadziła przedszkola integracyjne we Wrocławiu, pracując z rodzicami i ich dziećmi, również z niepełnosprawnościami. Zajęcia terapeutyczne prowadzi także w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. 

 

W CFR prowadzi konsultację oraz terapię neurologopedyczną, warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik