Justyna Stafiniak neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju  

neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju (Akademia Medyczna Wrocław), pedagog (Uniwersytet Wrocławski), prowadzi diagnozę funkcji pokarmowych i komunikacyjnych u niemowląt i dzieci, terapię logopedyczną z dziećmi w wieku 0-5 lat, przeprowadza diagnozę Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego, prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy, niedosłuchu, niedokształcenia rozwoju mowy, wad genetycznych, czy afazji. Przez 10 lat współtworzyła i prowadziła przedszkola integracyjne we Wrocławiu, pracując z rodzicami i ich dziećmi, również z niepełnosprawnościami. Zajęcia terapeutyczne prowadzi także w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.