– absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2007)
– w 2015 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dorosłych
– doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych i dziennych, poradniach zdrowia psychicznego oraz w zespole psychiatrycznej opieki środowiskowej we Wrocławiu
– od 2015 pełni obowiązki ordynatora Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego w Lubinie, a od lutego 2019 również Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej
– w latach 2016-2018 psychiatra konsultujący w szpitalu wielospecjalistycznym – w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie
– od 2017 współpracuje z Centrum Medycznym Lux Med we Wrocławiu
– od 2018 pełni obowiązki psychiatry konsultującego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym we Wrocławiu oraz w Centrum Medycznym “Zdrowa Kobieta” we Wrocławiu
– nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii i psychiatrii dorosłych.