Posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłam studia o kierunku rekreacja ruchowa. Po ukończeniu szkoły językowej w Poznaniu zdobyłam certyfikaty międzynarodowe potwierdzające znajomość języka niemieckiego, co przygotowało mnie do późniejszej pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi na kursach językowych, w szkole, czy w Domu Dziecka.
W międzyczasie ukończyłam 2 kierunki studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu: rachunkowość i kontrola finansowa oraz controlling i rachunkowość zarządcza. Od 14 lat jestem aktywna zawodowo o obszarze finansowo-księgowym zajmując stanowiska głównego księgowego, dyrektora do spraw controllingu a obecnie właściciela biura usług finansowo-księgowych.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz posiadam certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biorę udział w szkoleniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.