Ocena funkcji pokarmowych i komunikacyjnych niemowląt
Konsultacje przeznaczone dla niemowląt z trudnościami w karmieniu piersią, problemami w rozszerzaniu diety, obciążonym wywiadem okołoporodowym lub przedwcześnie urodzonych, a także tych, które nie rozwijają komunikacji (m.in. uśmiech, głużenie, gaworzenie). Spotkania przeznaczone także dla dzieci wysoko wrażliwych, czy pochodzących z ciąż bliźniaczych.

Neurologopeda to specjalista dziedziny nauki zwanej neurologopedią. Neurologopeda jest zatem specjalistą zajmującym się problematyką wad wymowy i nieprawidłowego rozwoju mowy u dzieci i dorosłych. Posiada wiedzę z zakresu budowy mózgu i aparatu mowy oraz neuronalnych podstaw rozwoju, funkcjonowania i zaburzeń mowy.

Neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i korygowaniem wad wymowy u osób dorosłych i dzieci. Jego działania koncentrują się na badaniu nieprawidłowości funkcjonowania aparatu mowy wynikających z uszkodzeń mózgu. Neurologopeda diagnozuje zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, które mogą pojawiać się na przykład po udarach lub urazach mózgu. W celu postawienia diagnozy neurolog może konsultować się z lekarzem neurologiem i posiłkować wynikami badań mózgu. Po zdiagnozowaniu problemu, neurolog opracowuje plan ćwiczeń, których celem jest kształtowanie i poprawa funkcji mowy.