Nazywam się Patrycja Konopka.

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Ukończone studia podyplomowe: Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Przygotowanie pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Diagnozę kliniczną i Psychoterapię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Biorę udział w szkoleniach i kursach. Ukończyłam 4- letnie szkolenia Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie, atestowanej i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB). Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Obecnie jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz 4 – letnich studiów o specjalizacji psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu.

Oprócz prywatnej praktyki terapeutycznej pracuję w Cuprum-Med w Lubinie na oddziale psychogeriatrycznym, psychiatrycznym rehabilitacyjnym, Szkole Policealnej Teb Edukacja w Legnicy. Prowadzę kursy i szkolenia dla ratowników i strażaków KGHM Polska Miedź S.A. ” Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. Rola wsparcia psychicznego dla poszkodowanego oraz ratownika” . Dodatkowo współpracuję z III Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej w Lubinie do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Lubinie. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz dzieci w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem „Lepsze Jutro” w Lubinie i Legnicy.

Oferuję wiele form terapii, w prowadzeniu których nabrałam doświadczenia w trakcie kariery naukowej:

  • Konsultacje, poradnictwo psychologiczne
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • Warsztaty, szkolenia i treningi
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży