Terapia neurologopedyczna niemowląt i dzieci do lat 5.
Regularne spotkania terapeutyczne po wcześniejszej diagnozie dla niemowląt i dzieci ukierunkowane na potrzeby danego dziecka.
 
Zapraszam rodziców dzieci:
– z trudnościami w karmieniu piersią,
– z problemami w rozszerzaniu diety,
– nie rozwijających komunikacji i mowy o czasie,
– nie rozwijających rozumienia mowy,
– z problemami o podłożu laryngologicznym,
– które prezentują specyficzne zachowania komunikacyjne. 

Neurologopeda to specjalista dziedziny nauki zwanej neurologopedią. Neurologopeda jest zatem specjalistą zajmującym się problematyką wad wymowy i nieprawidłowego rozwoju mowy u dzieci i dorosłych. Posiada wiedzę z zakresu budowy mózgu i aparatu mowy oraz neuronalnych podstaw rozwoju, funkcjonowania i zaburzeń mowy.

Neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i korygowaniem wad wymowy u osób dorosłych i dzieci. Jego działania koncentrują się na badaniu nieprawidłowości funkcjonowania aparatu mowy wynikających z uszkodzeń mózgu. Neurologopeda diagnozuje zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, które mogą pojawiać się na przykład po udarach lub urazach mózgu. W celu postawienia diagnozy neurolog może konsultować się z lekarzem neurologiem i posiłkować wynikami badań mózgu. Po zdiagnozowaniu problemu, neurolog opracowuje plan ćwiczeń, których celem jest kształtowanie i poprawa funkcji mowy.