Zajęcia rewalidacyjne – dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

 • usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które tego wymagają
 • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
 • dynamizowanie rozwoju

Zajęcia wspomagają rozwój dziecka i pomagają w dysfunkcjach

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci do 10 r. ż.

 • wspieranie w wychowaniu
 • zwiększanie zakresu wiedzy społecznej
 • umiejętność zachowania w grupie
 • nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z drugą osobą
 • umiejętność zabawy i spędzania wolnego czasu
 • przestrzeganie przyjętych zasad, reguł
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych
 • rozwijanie kompetencji poznawczych dziecka tj. pamięci, myślenia, koncentracji uwagi