Zajęcia rewalidacyjne – dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które tego wymagają
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
  • dynamizowanie rozwoju

Zajęcia wspomagają rozwój dziecka i pomagają w dysfunkcjach

 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci do 10 r. ż.

-wspieranie w wychowaniu

-zwiększanie zakresu wiedzy społecznej

-umiejętność zachowania w grupie

-nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z drugą osobą

-umiejętność zabawy i spędzania wolnego czasu

– przestrzeganie przyjętych zasad, reguł

-radzenie sobie w sytuacjach stresowych

-rozwijanie kompetencji poznawczych dziecka tj. pamięci, myślenia, koncentracji uwagi