Karolina Chorążewska – psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, teolog

Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, logopeda, oligofrenopedagog, teolog.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, które od dawna były moim marzeniem. W trakcie studiów odbyłam praktyki w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze gdzie pogłębiłam wiedzę praktyczną przy pracującym tam zespole specjalistów. Jestem długoletnim nauczycielem, teologiem, oligofrenopedagogiem i logopedą. Chętnie i z dużym zaangażowaniem zdobywa nową wiedzę.

Obecnie jako psycholog odbywam akredytowane szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.

Do tej pory pracowałam głównie z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Swoje doświadczenie zdobywałam szczególnie w środowiskach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biedy materialnej jak i moralnej. Pracowałam w szkołach jako nauczyciel, logopeda oraz prowadziłam zajęcia rewalidacyjne. W każdym z tych miejsc prowadziłam zajęcia dodatkowe mające na celu pracę z dziećmi najbardziej potrzebującymi dodatkowego wsparcia i troski, biorąc pod uwagę głównie ich stan psychiczny. Pracowałam jako kurator społeczny towarzysząc ludziom młodym i ich rodzinom w różnych ciężkich doświadczeniach ich życia. Praca z dziećmi i młodzieżą, oraz towarzyszenie im w trudnościach i sukcesach, to moja wielka radość, którą traktuję jako nieustanną przygodę życia.