Ukończyłam studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie. Czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP.
Specjalizuję się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuję podejście systemowe, psychodynamiczne.
Jestem w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Od 2008 roku aktywnie uczestniczę w warsztatach, konferencjach, sesjach rekolekcjach.
Prowadzę spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości.
Od ponad 10lat towarzyszę osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat.
Praktykę nabywałam także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.
Posiadam duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi zdobyte jako stażysta i prowadząca różnotematyczne spotkania rozwojowe.