Dyrektor Centrum, psychoterapeuta, logoterapeuta, teolog

 • Ukończyła  studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie
 • 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP.
 • Roczne Studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia (300 godzin dydaktycznych) https://towarzystwologoterapii.pl/

w tracie

 • Dwuletniego kursu w zakresie leczenia traumy rozwojowej metodą NARM™

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne. Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Odbyła staż na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi (270 godzin). Członek nadzwyczajny Towarzystwa Logoterapii i Noo – Psychosomatyki. 

Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w warsztatach, konferencjach, sesjach  oraz rekolekcjach.
Prowadzi spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości. Od ponad 10 lat towarzyszy osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat.

Praktykę nabywała także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi zdobyte jako stażysta i prowadząca różnotematyczne spotkania rozwojowe oraz warsztaty i wykłady.

Pasjonuje się człowiekiem, uwielbia czytać, a podróże są jej ciągle realizowanym marzeniem.

W Centrum prowadzi psychoterapię osób dorosłych, par, rodzin oraz warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik

Odbyte szkolenia:

 • Praca w grupie genogramowej (55h)
 • Podstawy terapii dzieci (35h)
 • Terapia schematu w pracy z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline (10h)
 • Samobójstwa i samouszkodzenia – diagnoza, interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna (10h)
 • Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (10h)
 • Jak pracować z pacjentami z zaburzeniem odżywiania (4h)
 • Pacjent po tragicznym wydarzeniu – szkolenie pracy z traumą pierwszego typu dla psychoterapeutów (4h)
 • Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów (4h)
 • Pacjenci z natręctwami w gabinecie psychoterapeuty (4h)
 • Jak integrować metody pracy z ciałem z innymi modalnościami udzielania pomocy terapeutycznej (8h)