Ukończyła studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP.

W trakcie:

  • Studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia
  • Dwuletniego kursu w zakresie leczenia traumy rozwojowej metodą NARM™

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne. Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w warsztatach, konferencjach, sesjach  oraz rekolekcjach.
Prowadzi spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości. Od ponad 10 lat towarzyszy osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat.

Praktykę nabywała także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi zdobyte jako stażysta i prowadząca różnotematyczne spotkania rozwojowe oraz warsztaty i wykłady.

Pasjonuje się człowiekiem, uwielbia czytać, a podróże są jej ciągle realizowanym marzeniem.