MISJA Centrum Formacji Rodziny

  • Jesteśmy grupą specjalistów, którzy z pasji do człowieka tworzą przestrzeń CFR.
  • Jesteśmy wyjątkowi w podejściu do Rodziny, dbałości o rozwój oraz w indywidualnym spojrzeniu na potrzeby każdego człowieka.
  • Jesteśmy po to, by wzmacniać więzi, rozwijać umiejętności społeczne oraz dbać o wasze zdrowie.
  • Jesteśmy po Twojej stronie, jesteśmy po stronie Rodziny.

WIZJA Centrum Formacji Rodziny

Pragniemy zmieniać świat lokalny, w którym będziemy tworzyć przestrzeń dla Rodziny, wspierać rozwój każdego człowieka oraz pomagać w osiąganiu zdrowia i poczucia bezpieczeństwa.

CEL Centrum Formacji Rodziny

W codziennym funkcjonowaniu dokładamy starań, by zapewnić naszym odbiorcom przestrzeń pełną ciepła i rodzinnej atmosfery. W naszej pracy fundamentem jest profesjonalne podejście do każdego człowieka. Dlatego w naszej posłudze kierujemy się całościową wizją człowieka, pamiętając o jego duchowości, psychice oraz fizyczności.

Działania Stowarzyszenia wynikają z naszej misji oraz wartości, które prowadzą nas do realizacji celów:

  • terapeutycznych, poprawy jakości życia psychicznego, pomocy w trudnościach małżeńskich, wychowawczych dzieci i młodzieży, w problemach związanych z uzależnieniami. Oferujemy pomoc związaną z trudnościami z jakimi borykają się seniorzy, rodziny, pary, osoby indywidualne, młodzież i dzieci na kolejnych etapach i w różnych dziedzinach życia.
  • warsztatowych, pogłębienia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii, komunikacji, relacji, wychowania, rodzicielstwa, zdrowego trybu życia, zagrożeń związanych z uzależnieniami. Organizujemy spotkania, warsztaty i sesje dla dzieci, młodzieży, rodziców, kobiet i mężczyzn oraz seniorów.
  • społecznych – pogłębiających więzi już istniejących oraz integracji między pokoleniowej, w naszej przestrzeni uwzględniamy wydarzenia społeczne, kulturalne, artystyczne, muzyczne oraz propozycje turystyczne adresowane do szerokiego spektrum odbiorców. Realizujemy je poprzez przestrzeń Pracowni Rysunku i Malarstwa, Szkoły Muzyki oraz projektu Kino z sensem.

Mamy przekonanie, że wartość, którą możemy Państwu dać, jest możliwa dopiero wówczas, kiedy sami dążymy do rozwoju. Nasz zespół składa się ze specjalistów pracujących w terapii indywidualnej, par, rodzin, dzieci i młodzieży, terapii SI, terapii uzależnień, dietetyki klinicznej, muzykoterapii, arteterapii. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z zakresu malarstwa, rysunku oraz muzyki. Obejmujemy pomocą każdego potrzebującego w sposób systemowy. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, superwizjach i warsztatach.