Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II jest organizacją pozarządową, które zostało utworzone z inicjatywy kilku osób, pragnących wyjść naprzeciw potrzebom ludziom zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, komunikacyjnymi, związanymi z relacjami, codziennym funkcjonowaniem. Misją naszego Centrum jest docieranie z pomocą do każdego człowieka, który potrzebuje wsparcia. Pragniemy być jak ewangeliczny Pasterz, który poszukuje jednej, zaginionej owcy, bierze ją na ramiona i pielęgnuje. Dlatego w naszej posłudze kierujemy się całościową wizją człowieka, pamiętając o jego duchowości, psychice oraz fizyczności. Oprócz psychoterapii, terapii uzależnień, pomocy dietetyka, pragniemy także organizować sesje i warsztaty z zakresu duchowości, modlitwy, Lectio Divina oraz kursów pomagających wspierać Wspólnoty i osoby działające w przestrzeni duszpasterskiej.

Nasz zespół składa się ze specjalistów pracujących w terapii indywidualnej, terapii par, rodzin, terapii dzieci i młodzieży, terapii uzależnień oraz z zakresu dietetyki. W planach mamy poszerzenie kadry specjalistów, tak byśmy swoją pomocą mogli obejować każdego potrzebującego. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, superwizjach i warsztatach.

Swoim działaniem pragniemy objąć osoby szukające wsparcia na wielu poziomach:

Terapeutycznym, w celu poprawy jakości życia psychicznego, pomocy w trudnościach małżeńskich, wychowawczych dzieci i młodzieży, w problemach związanych z uzależnieniami. Oferujemy pomoc związaną z trudnościami z jakimi borykają się seniorzy, rodziny, pary, osoby indywidualne, młodzież i dzieci na kolejnych etapach i w różnych dziedzinach życia.

Warsztatowym, w celu pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii, komunikacji, relacji, wychowania, rodzicielstwa, zdrowego trybu życia, zagrożeń związanych z uzależnieniami. Organizujemy spotkania, warsztaty i sesje dla dzieci, młodzieży, rodziców, kobiet i mężczyzn oraz seniorów.

Społecznym – integrującym, w celu pogłębienia więzi już istniejących oraz integracji między pokoleniowej, w naszej ofercie uwzględniamy wydarzenia społeczne, kulturalne oraz propozycje turystyczne adresowane do szerokiego spektrum odbiorców.