Ukończyła studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie kształciła się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest specjalistą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Posiada bardzo bogate doświadczenie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem. Ukończyła studium psychologii sądowej. Jest wieloletnim normalizatorem metod diagnostycznych Pracowni Testów Psychologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczne. Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi, z niepełnosprawnościami i ich rodzinami. Pracuje z dziećmi trudnościami adaptacyjnymi, wycofanymi, z niską samooceną, nadpobudliwymi, z problemami w zachowaniu.

Udziela pomocy osobom dorosłym  znajdującym się w kryzysie, nie radzącymi sobie ze stresem. Wspiera proces rozwoju osób, które pragną poznać siebie.

W Centrum prowadzi diagnostykę dzieci, terapię dzieci oraz osób dorosłych, konsultacje z rodzicami. 

Kontakt ze specjalistą – klik