W dobie koronawirusa oraz nowej niespokojnej rzeczywistości, okazało się, że pracownicy najbardziej potrzebują wsparcia w przestrzeni zdrowia psychicznego, muszą sobie radzić z własnymi lękami o zdrowie swoje i najbliższych, uporać się z frustracją czy wypaleniem zawodowym. Stres, niepokój, spadek motywacji i efektywności pracy, problemy z organizacją i koncentracją. To tylko niektóre z problemów z jakimi w ostatnim czasie coraz częściej borykają się pracownicy. Wielu z nich, pracując w czterech ścianach, z dala od codzienności, biura i swoich kolegów z pracy, w odosobnieniu i z poczuciem braku przynależności do zespołu. Wymagania związane z wykonywaniem określonego zawodu, subiektywny wymiar stresu, długość oddziaływania stresorów i osobiste zdolności jednostki, mogą zwiększać wrażliwość na stresory i powodować stany napięć, a w konsekwencji prowadzić do wypalenia.

Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy to wyzwanie, któremu musimy podołać. Przez całą dobę docierają do nas różnorodne informacje, często negatywne i sprzeczne opinie, które publikowane są w mediach społecznościowych. Próbujemy przy tym na bieżąco połączyć obowiązki domowe ze służbowymi. Ponadto sytuacja zmienia się dynamicznie i prowadzi do naszego niepokoju.

Pomoc terapeutyczna niesie za sobą, nie tylko zapobieganie skutkom pandemii Covid19, napiętej sytuacji związanej z konfliktem na Ukrainie, ale także zapobieganie rozpadowi rodziny i pożycia małżeńskiego, poprzez udział w terapii rodzinnej, par, indywidualnej (w tym zaburzeń behawioralnych) zmniejszanie ryzyka wystąpienia zaburzeń nastroju i zaburzeń psychicznych, które w konsekwencji są m.in. przyczyną sięgania po używki i alkohol czy ryzykownych zachowań.

 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu ofertę benefitu pracowniczego z zakresu wsparcia zdrowia psychicznego dla  pracowników, a także ich rodzin. Oferujemy Państwu:

  • Pomoc psychologiczną dla pracownika w formie wsparcia psychoterapeutycznego, sesje 1:1 ze specjalistami. Sesje ze specjalistami są przede wszystkim, metodą leczenia zaburzeń psychicznych, ale może być również, doskonałą formą pomocy w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów emocjonalnych, trudności życiowych czy relacyjnych, może stanowić niezbędne wsparcie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, a także pomóc zrozumieć siebie i wzbogacić wiedzę na własny temat.
  • Terapia par i rodzin, konsultacje rodzicielskiesytuacja w związku, sytuacja rodzinna, napięta sytuacja związana z chorobą czy trudnościami dziecka, wpływa na codzienne funkcjonowanie, nastrój, koncentrację oraz przekłada się na efektywne wykonywane swoich obowiązków zawodowych. Spotkania ze specjalistą mają na celu, poprawę jakości relacji i rozwiązanie pojawiających się trudności i konfliktów. W ramach konsultacji wychowawczych ze specjalistą, można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji.
  • Terapia zaburzeń behawioralnych, wsparcie specjalistyczne w diagnozie różnicowej. Nie zawsze potrafimy reagować na stres w sposób dla nas rozwojowy. Duży % społeczeństwa „wypracowało” mechanizmy, które prowadzą do zaburzeń behawioralnych, uzależnień itp. Uzależnienia, szeroko rozumiane, nie przyczyniają się do dobrej jakości pracy, a wręcz przeciwnie, mogą stać się zagrożeniem dla samego pracownika, osób współpracujących, podwładnych czy przełożonych. Najważniejszym jest rozpoznanie i „rozbrojenie”, przy wsparciu specjalisty, psychologicznych mechanizmów, stanowiących rdzeń uzależnienia.
  • Wsparcie psychologiczne dla managerów – sesje terapeutyczne 1:1. Terapia specjalistyczna pogłębia świadomość siebie, zwiększa rozumienie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt ze współpracownikami. Poprzez spotkania wypracowywane są narzędzia radzenia sobie ze stresem, które pomagają w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, które skutkuje depresją.

Korzyści pracownika

Dzięki odpowiednio przeprowadzonej interwencji, pracownicy firmy mogą uzyskać wsparcie oraz porozmawiać ze specjalistą o swoich ewentualnych obawach – dotyczących zarówno kwestii zawodowych, kwestii prywatnych, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie w zakładzie pracy. W ramach sesji ze specjalistami zdrowia psychicznego (m.in. psychoterapeuci, psychologowie, specjaliści terapii uzależnień) pracownicy edukowani są w zakresie dbania o własne zdrowie psychiczne oraz zapobieganiu przewlekłemu stresowi i utracie motywacji.

Specjalista może okazać się również wyjątkowo pomocny, w planowaniu działań na najbliższe dni/tygodnie oraz przekazać pracownikowi narzędzia w tym pomocne. Interwencja kryzysowa może także pomóc rozwiązać konflikty istniejące w organizacji, jeszcze przed wystąpieniem kryzysu, które być może dodatkowo potęgują stres w codziennej pracy.

Korzyści pracodawcy

Nie ma co kryć – zadowolony pracownik to pracownik lojalny i efektywny. Interwencja psychologiczna, nie tylko pomoże zapobiec utracie efektywności, ale być może nawet uratuje organizację przed spadkiem obrotu czy długotrwałym zwolnieniom pracowniczym ze względu na stan zdrowia psychicznego.

Polska jest na 5 miejscu pod względem długości dni pobytu w szpitalu w wyniku zaburzeń w przestrzeni zdrowia psychicznego. Czas hospitalizacji w zależności od zaburzenie wynosi 34-60 dni rocznie –. Duża depresja jest związana z utratą 27.2 dni pracy rocznie a Chad (I lub II) z 65.5 dniami nieobecności w pracy rocznie, w przypadku każdego chorego pracownika.(Kessler, Akiskal, et al., 2006).