Terapeuta Biofeedback, oligofrenopedagog, nauczyciel, pedagog.

Magister pedagogiki, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz gimnastyki korekcyjnej. Aktualnie terapeuta Biofeedback, w trakcie kolejnych studiów podyplomowych na kierunkach – plastyka, technika. Obecnie zajmuję się terapią dzieci w spektrum autyzmu oraz pomaga ich rodzicom w troskach dnia codziennego. Swoją wiedzę wzbogacała pracując w dwóch przedszkolach miejskich w Lubinie. Odbyła liczne szkolenia: terapia SI, EEG Biofeedback oraz I stopień Handle w Centrum Rozwoju Relacji ,,Droga” prowadzonym przez Marię Dąbrowską – Jędral.

Terapia Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu, która pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Polecana jest dla:

  • osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji
  • dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej/ADHD,ADD/, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiej odporności na stres, depresji, zaburzeń snu, problemów logopedycznych, tików, zespołu Tourette`a.

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy /za pomocą pasty klejącej/ jedną lub więcej elektrod przekazujących sygnały z mózgu do monitora terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych. Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności.

W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok. 40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii. Dzieci uczestniczą w treningu raz w tygodniu przez 45 min.

 

W Centrum prowadzi: terapię Biofeedback, konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu (wtorki i środy)

Kontakt ze specjalistą – klik