Coach kariery, mediator, doradca zawodowy

Jestem certyfikowanym trenerem Kompasu Kariery, coachem kariery, doradcą zawodowym. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość. Szkolenia z zakresu coach wise essentials,  coaching kariery, doradztwa zawodowego.

Obecnie studiuję na Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiach Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz uczestniczę w rocznym kursie Biblijnym przy Fundacji Edukacji i Dialogu.

25 letnie doświadczenie zawodowe i liczne kryzysy związane ze zmianą ścieżki zawodowej pozwalają mi na wspieranie innych z wiarą, że to co wydaje się niemożliwe jest drogą do sukcesu. Owoce mojej pracy w postaci wejścia na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych dały radość, poczucie wartości oraz spełnienia dla klientów.

Moją mocną stroną jest odwaga i determinacja, empatia, motywacja. Wartościami nadrzędnymi jest wiara, relacje, profesjonalizm.

W Centrum wspieram w konsultacjach mediacyjnych, coachingu oraz doradztwie zawodowym.

Kontakt ze specjalistą – klik