Podstawowym i głównym celem terapii uzależnień jest uzyskanie trzeźwości. Nie jest to jednak działanie jednorazowe, a powrót do trzeźwego funkcjonowania jest procesem. Osobie uzależnionej od alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych ( zmieniających świadomość) zwykle z wielkim trudem przychodzi przyznanie się do choroby przed swoimi bliskimi czy nawet przed samym sobą. To właśnie dlatego uzależnienia bywają również określane „chorobą zakłamania”.

Uzależniony stosuje cały szereg kłamstw i metod manipulacji, aby utrzymywać siebie i innych w przekonaniu, że w jego życiu nie dzieje się nic odbiegającego od normy.

Schemat podobnego postępowania nazywa się systemem iluzji i zaprzeczeń. Na czym dokładnie polegają tego typu działania? Między innymi na tym, że osoba uzależniona nie postrzega siebie jako alkoholika, ponieważ ma w głowie stereotypowy wizerunek uzależnionego, zupełnie nie pasujący do jej zachowań. Cały ten system „wspiera” uzależnionego, aby nie dostrzegł on problemu jakim jest zażywanie substancji psychoaktywnej (alkohol, narkotyki, leki).

A jak wygląda sama terapia? Jest to szereg działań edukacyjnych i psychoterapeutycznych, a pierwszym etapem terapii jest wzbudzanie motywacji do podjęcia leczenia i nadziei, że można z uzależnienia wyjść. To właśnie wówczas pojawiają się pierwsze zmiany w postrzeganiu siebie i swojego problemu, stanowiące początek zdrowienia. Najważniejsze jest rozpoznanie i „rozbrojenie” , przy wsparciu terapeuty, psychologicznych mechanizmów uzależnienia, stanowiących rdzeń uzależnienia.

Faza terapii podstawowej ma dwa cele-etapy. Pierwszy to analiza destrukcji spowodowanej przez uzależnienie. Polega na uświadamianiu pacjentom skutków ich nałogów w różnych sferach życia. Zajęcia psychoedukacyjne dostarczają podstawowej wiedzy z tego zakresu, natomiast psychoterapeutyczne konfrontują chorego z istotnymi faktami z jego historii, w których ważną rolę odgrywało uzależnienie.

Drugim etapem tej fazy terapii jest nauka umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Celem zajęć terapeutycznych jest wyposażenie pacjenta w wiedzę i umiejętności ułatwiające zachowanie abstynencji oraz powrót do „normalnego” funkcjonowania psychologicznego i społecznego.

 

Zapraszamy do kontaktu:

cfrlubin@gmail.com

tel. 511 833 628