Zespół Specjalistów

Anna Migalska – Dyrektor Centrum, psychoterapeuta, mgr teologii

Ukończyła studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP oraz w trakcie studiów Podyplomowych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Małgorzata Kuźmitowicz – specjalista psychiatra dorosłych.

– absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2007) – w 2015 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dorosłych – doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych i dziennych, poradniach zdrowia psychicznego oraz w zespole psychiatrycznej opieki środowiskowej we Wrocławiu – od 2015 pełni obowiązki ordynatora Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego w

Jarosław Grębowski – specjalista Psychoterapii uzależnień.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym. Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym. W 2000 roku współtworzył cykliczne wydarzenie

Anna Ślęczek – psycholog, pedagog

Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie gdzie ukończyłam Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Cały czas aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach (m.in. Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze, Terapia akceptacji i zaangażowania). Obecnie

Magdalena Ptaszkowska – dietetyk

Zawód dietetyk, to spełnienie wszystkich moich marzeń  z dzieciństwa: o byciu nauczycielką, lekarką, mistrzem kuchni  i psychologiem w jednej osobie. Jestem absolwentką Akademii Dietetyki w Łodzi. Cały czas uczę się  i doskonalę uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach. W chwili obecnej kontynuuję specjalizację z dietetyki klinicznej. Jestem członkiem Państwowej Akademii

Patrycja Konopka – psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Patrycja Konopka. Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Ukończone studia podyplomowe: Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Przygotowanie pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Diagnozę kliniczną i Psychoterapię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Edyta Rząsa – terapeuta, trener, pedagog

Edyta Rząsa – pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta dorosłych i par. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Ukończyła pedagogikę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, specjalność Psychologia edukacji z coachingiem oraz liczne szkolenia psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne – doskonalące i rozwojowe. Umiejętności w zakresie treningu psychologicznego zdobyła w

Agnieszka Małek – artysta nauczyciel

  Agnieszka Małek – absolwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych ukończonej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego – dyplom z malarstwa, prowadzi od wielu lat warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ewelina Mazurek – pedagog specjalny, terapeuta SI

Ewelina Mazurek – jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 10 lat pracuję jako oligofrenopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, mając pod opieką uczniów z różnymi typami trudności, w tym z nadpobudliwością, spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, słabosłyszeniem, słabowidzeniem oraz z niepełnosprawnością ruchową. Ostatnie pięć lat byłam

Joanna Ślipko – pedagog, muzyk, trener

Joanna Ślipko –  trenerka komunikacji opartej na empatii (Porozumienie bez Przemocy – NVC), dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, absolwentka Integralnego Studium Rozwoju Osobistego, dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, certyfikowana trenerka Family-lab Polska, członek Family-lab Association, organizacji założonej przez duńskiego terapeutę Jespera Juula, 

ks. Mariusz Jawny SDB – kapłan

ks. Mariusz Jawny SDB – salezjanin, duszpasterz, twórca wideo oraz delegat Inspektorii Wrocławskiej salezjanów ds. mediów. W Centrum chętnie posługuje rozmową duchową oraz wsparciem modlitewnym. Interesuje się swoim Stwórcą, kinematografią, sportem i nowymi technologiami.

Współpracują z nami – prowadzenie warsztatów

Iwona Kuchta

Iwona Kuchta – żona, mama, jest doradcą w poradni życia rodzinnego, katechetą, nauczycielem wychowania do życia w rodzinie wraz z mężem prowadzi szkołę fitness. Była tancerka tańca towarzyskiego. Posiada 20 letnie doświadczenie pracy w zawodzie nauczyciel – trener, choreograf.  Mieszka w Gliwicach. W centrum prowadzi warsztaty z tematyki związanej z seksualnością, płciowością, NPRem.

Monika Legan

Monika Legan – pedagog i terapeuta z 18-letnim stażem pracy zawodowej. Mieszka w Gliwicach. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi konsultacje z rodzicami, warsztaty i angażuje się we współpracę z lokalnymi wspólnotami. O sobie mówi, że jest pogodną realistką, katoliczką i pasjonuje się ludzmi oraz wyzwaniami związanymi ze