Zespół Specjalistów

Anna Migalska – Dyrektor Centrum, psychoterapeuta, mgr teologii

Ukończyła studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP oraz w trakcie studiów Podyplomowych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Małgorzata Kuźmitowicz – specjalista psychiatra dorosłych.

– absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2007) – w 2015 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dorosłych – doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych i dziennych, poradniach zdrowia psychicznego oraz w zespole psychiatrycznej opieki środowiskowej we Wrocławiu – od 2015 pełni obowiązki ordynatora Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego w

Jarosław Grębowski – specjalista Psychoterapii uzależnień.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym. Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym. W 2000 roku współtworzył cykliczne wydarzenie

Anna Ślęczek – psycholog, pedagog

Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie gdzie ukończyłam Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Cały czas aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach (m.in. Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze, Terapia akceptacji i zaangażowania). Obecnie

Magdalena Ptaszkowska – dietetyk

Zawód dietetyk, to spełnienie wszystkich moich marzeń  z dzieciństwa: o byciu nauczycielką, lekarką, mistrzem kuchni  i psychologiem w jednej osobie. Jestem absolwentką Akademii Dietetyki w Łodzi. Cały czas uczę się  i doskonalę uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach. W chwili obecnej kontynuuję specjalizację z dietetyki klinicznej. Jestem członkiem Państwowej Akademii

Edyta Rząsa – terapeuta, trener, pedagog

Edyta Rząsa – pedagog, psychoterapeuta dorosłych i par. trener umiejętności psychospołecznych z przygotowaniem pedagogicznym. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Ukończyła pedagogikę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, spec.: Psychologia edukacji z coachingiem oraz liczne szkolenia psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne – doskonalące i rozwojowe. Umiejętności w zakresie treningu

Agnieszka Małek – artysta nauczyciel

  Agnieszka Małek – absolwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych ukończonej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego – dyplom z malarstwa, prowadzi od wielu lat warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ewelina Mazurek – pedagog specjalny, terapeuta SI

Ewelina Mazurek – jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 10 lat pracuję jako oligofrenopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, mając pod opieką uczniów z różnymi typami trudności, w tym z nadpobudliwością, spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, słabosłyszeniem, słabowidzeniem oraz z niepełnosprawnością ruchową. Ostatnie pięć lat byłam

Joanna Ślipko – pedagog, muzyk, trener

Joanna Ślipko –  trenerka komunikacji opartej na empatii (Porozumienie bez Przemocy – NVC), dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, absolwentka Integralnego Studium Rozwoju Osobistego, dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, certyfikowana trenerka Family-lab Polska, członek Family-lab Association, organizacji założonej przez duńskiego terapeutę Jespera Juula, 

Rozmowa duchowa z kapłanem

Możliwość rozmowy z kapłanem z parafii Jana Bosko po telefonicznym umówieniu. Kierownik duchowy, aby pomagać osobie w postępie w życiu duchowym, musi zwracać szczególną uwagę na sposób działania w niej łaski Bożej. Istotnym bowiem jego zadaniem jest prowadzić taką osobę po drodze wyznaczonej jej przez Boga, uwzględniając trasę marszruty, stawiane