Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym.

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym. W 2000 roku współtworzył cykliczne wydarzenie o charakterze profilaktycznym, kierowane do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – „Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości”. Zawodowo związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, gdzie pracuje na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień, współpracuje z Fundacją RADUGA w Legnicy.

Wolny czas spędza ze swoja Rodziną. Jego pasją są górskie wędrówki, biegi i jazda na rowerze. Słucha polskiej muzyki rockowej, miłośnik polskiego filmu.

W Centrum prowadzi terapię uzależnień – indywidualnie, grupy terapeutyczne, konsultacje z rodzicami, warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik