Koordynator główny: Anna Migalska tel. 511 833 628

  • Głogowskie Stowarzyszenie “Otwarte Drzwi”: marta_kaszuba@o2.pl – Głogów
  • Stowarzyszenie Imelda: Agnieszka Malik – Demiańczuk 791 168 748 – Chojnów

Projekt zakłada realizację:

  • Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla dzieci/ młodzieży i osób dorosłych. – intensywny kurs J. polskiego dla uchodźców. Szkolenie będzie miało na celu umożliwienie porozumiewania się i nawiązywania relacji.
  • Wsparcie psychologiczne uchodźców – konsultacje indywidualne ze specjalistami zdrowia psychicznego z tłumaczem języka ukraińskiego (psychoterapia osób dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzinna, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień itp.).
  • Wsparcie psychologiczne dla osób dających schronienie uchodźcom – indywidualne i grupowe.
  • Organizację grup wsparcia dla uchodźców – prowadzone z tłumaczem języka ukraińskiego. 
  • Organizację grup wsparcia dla osób, które pomagają uchodźcom – wolontariuszom, samorządowcom, specjalistom, nauczycielom.
  • Organizację porad prawnych dla uchodźców z Ukrainy oraz Polaków, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy.
  • Wsparcie psychologiczne ośrodków, które przyjęły uchodźców na terenie Zagłębia Miedziowego.