Program:  Zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie

Projekt sfinansowany ze środków budżetu Państwa. 

Wsparcie uchodźców z Ukrainy oraz wolontariuszy i specjalistów zaangażowanych w pomoc na terenie Zagłębia Miedziowego

całkowita wartość dofinansowania: 80 608 zł

Koordynator główny: Anna Migalska tel. 511 833 628

  • Głogowskie Stowarzyszenie “Otwarte Drzwi”: marta_kaszuba@o2.pl – Głogów
  • Stowarzyszenie Imelda: Agnieszka Malik – Demiańczuk 791 168 748 – Chojnów

Projekt zakłada realizację:

  • Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla dzieci/ młodzieży i osób dorosłych. – intensywny kurs J. polskiego dla uchodźców. Szkolenie będzie miało na celu umożliwienie porozumiewania się i nawiązywania relacji.
  • Wsparcie psychologiczne uchodźców – konsultacje indywidualne ze specjalistami zdrowia psychicznego z tłumaczem języka ukraińskiego (psychoterapia osób dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzinna, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień itp.).
  • Wsparcie psychologiczne dla osób dających schronienie uchodźcom – indywidualne i grupowe.
  • Organizację grup wsparcia dla uchodźców – prowadzone z tłumaczem języka ukraińskiego. 
  • Organizację grup wsparcia dla osób, które pomagają uchodźcom – wolontariuszom, samorządowcom, specjalistom, nauczycielom.
  • Organizację porad prawnych dla uchodźców z Ukrainy oraz Polaków, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy.
  • Wsparcie psychologiczne ośrodków, które przyjęły uchodźców na terenie Zagłębia Miedziowego.

 

Udało nam zrealizować się całość projektu!

Zobaczcie sami na naszym Facebooku:

https://www.facebook.com/CFRLubin

https://www.facebook.com/G%C5%82ogowskie-Stowarzyszenie-Otwarte-Drzwi-278831632159528

https://www.facebook.com/StowarzyszenieImelda

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku