Ukończyła studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W trakcie studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia.  Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracyCzytaj więcej

– absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2007) – w 2015 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dorosłych – doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych i dziennych, poradniach zdrowia psychicznego oraz w zespole psychiatrycznej opieki środowiskowej we Wrocławiu – od 2015 pełni obowiązki ordynatora Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego wCzytaj więcej

Jarosław Grębowski – specjalista Psychoterapii uzależnień. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym. Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym.Czytaj więcej

Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie gdzie ukończyłam Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Cały czas aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach (m.in. Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze, Terapia akceptacji i zaangażowania). ObecnieCzytaj więcej

Zawód dietetyk, to spełnienie wszystkich moich marzeń  z dzieciństwa: o byciu nauczycielką, lekarką, mistrzem kuchni  i psychologiem w jednej osobie. Jestem absolwentką Akademii Dietetyki w Łodzi. Cały czas uczę się  i doskonalę uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach. W chwili obecnej kontynuuję specjalizację z dietetyki klinicznej. Jestem członkiem Państwowej AkademiiCzytaj więcej

Edyta Rząsa – Pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta dorosłych i par. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Ukończyła pedagogikę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, specjalność Psychologia edukacji z coachingiem oraz liczne szkolenia psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne – doskonalące i rozwojowe. Umiejętności w zakresie treningu psychologicznego zdobyła wCzytaj więcej

  Agnieszka Małek – absolwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych ukończonej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego – dyplom z malarstwa, prowadzi od wielu lat warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ewelina Mazurek – jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 10 lat pracuję jako oligofrenopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, mając pod opieką uczniów z różnymi typami trudności, w tym z nadpobudliwością, spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, słabosłyszeniem, słabowidzeniem oraz z niepełnosprawnością ruchową. Ostatnie pięć lat byłamCzytaj więcej

Justyna Stafiniak neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju   neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju (Akademia Medyczna Wrocław), pedagog (Uniwersytet Wrocławski), prowadzi diagnozę funkcji pokarmowych i komunikacyjnych u niemowląt i dzieci, terapię logopedyczną z dziećmi w wieku 0-5 lat, przeprowadza diagnozę Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego, prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy, niedosłuchu, niedokształcenia rozwojuCzytaj więcej

Możliwość rozmowy z kapłanem z parafii Jana Bosko po telefonicznym umówieniu. Kierownik duchowy, aby pomagać osobie w postępie w życiu duchowym, musi zwracać szczególną uwagę na sposób działania w niej łaski Bożej. Istotnym bowiem jego zadaniem jest prowadzić taką osobę po drodze wyznaczonej jej przez Boga, uwzględniając trasę marszruty, stawianeCzytaj więcej