Absolwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych ukończonej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego – dyplom z malarstwa.

Od wielu lat prowadzi warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadziła również pracownię plastyczną dla niepełnosprawnej młodzieży w Warsztatach

 Terapii Zajęciowej.

Specjalizuje się w rysunku portretowym oraz w sztalugowym malarstwie olejnym.

W CFR prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Kontakt ze specjalistą – klik