Terapeuta, pedagog specjalny

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada  dyplom doktora  nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła  Studia Podyplomowe z zakresu  „Pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną”,  „Edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu”, „Terapii rodzin”, „Doradztwa zawodowego”.

 W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jest  mocno związana z osobami   niepełnosprawnymi oraz osobami posiadającymi  różnorakie dysfunkcje. Jej wcześniejsze wykształcenie medyczne (położnictwo), pozwala na holistyczne spojrzenie na osobę dziecka. Ponadto Jest nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim stażem dydaktycznym.  Z powyższą sferą związane są jej publikacje.  Za swoją działalność   na terenie województwa dolnośląskiego – została  odznaczona odznaką „Przyjaciela dziecka” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Legnicy.

 

 

W Centrum prowadzi terapię pedagogiczną, konsultację rodzicielskie, terapię SI, trening umiejętności wychowawczych, doradztwo zawodowe, gimnastyka umysłu dla seniorów.

Kontakt ze specjalistą – klik

Prowadzi:

PrzedPrzedszkole

Edukacyjne „Przed-Przedszkole” z elementami integracji sensorycznej.

Prowadzi: Celina Witkowska

Grupy 4-5 osobowe. Wiek dziecka  3-4 latka

Szczegóły: https://cfrlubin.pl/przedprzedszkole/ 

Terapia pedagogiczna

 • celem jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka tzn.

– umysłowego, – psychicznego, – emocjonalnego, –  poznawczego.

A ponadto:

-wzmacnianie pozytywne dziecka, -dodawanie wiary we własne możliwości, -wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, – syntetyczności

– odpowiedniej motywacji do pracy, – ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

Terapia sensoryczna

Terapia SI dedykowana jest dla dzieci, u których można zaobserwować:

 • wysoki poziom napięcia mięśniowego, ciągłe pobudzenie, nadruchliwość,
 • obniżony poziom napięcia mięśniowego – brak stabilności, wiotkość.
 • zbyt niski poziom aktywności – senność, brak energii do działania, ociężałość,
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • problemy z utrzymywaniem równowagi, przekraczaniem osi środkowej ciała,
 • szybka męczliwość, niechęć do podejmowania prostej, krótkiej aktywności fizycznej,
 • zaburzenia motoryki małej – trudności w sprawnym posługiwaniu się palcami,
 • zaburzenia w obrębie wzorku i słuchu,
 • nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce – dziecko nie toleruje dotyku, reaguje impulsywnie na światło, dźwięk, zapach i bodźce wzrokowe lub przeciwnie – nieustannie szuka sposobu dodatkowej stymulacji (uderza z w ścianę, bardzo mocno przytula się, szuka źródeł głośnego dźwięku, silnego światła, mocnych zapachów itp.),
 • opóźniony rozwój mowy,
 • problemy z koncentracją, uwagą, spostrzeganiem,
 • niska jakość organizacji przestrzeni wokół siebie,
 • problemy emocjonalne (lęk, stres, chwiejność, niskie poczucie własnej wartości).

Konsultacje rodzicielskie – Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice niemowląt i małych dzieci. Mogą być to sytuacje związane z niepokojem o związek („nasze życie się skończyło”), niepokojem o swoją osobę („czuję się wyłączona z życia ciągłą opieką”) lub rodzinę („mamy dosyć ciągłych rad naszych rodziców”). Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich („czasami czuję, że nie kocham tego dziecka”), zaniepokojenie swoimi zachowaniami („krzyczę na dziecko i cały czas się o nie boję”), lub zachowaniami dziecka („jest płaczliwe i nie może się uspokoić”). Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości. Niekiedy rodzice pragną przygotować się i dziecko na nadejście kolejnego, lub ważną zmianę jak przeprowadzka do innego miasta czy kraju.

Diagnoza pedagogiczna – obejmuje ustalenie przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka ale i pozwala na sprawdzenie, czy dane dziecko zasługuje na miano ucznia zdolnego, z którym również należy pracować nieco inaczej. Diagnozie pedagogicznej poddawane są już dzieci przedszkolne, zwykle w celu określenia poziomu gotowości szkolnej, gdy rodzic lub nauczyciel waha się, czy dziecko może rozpocząć edukację w klasie I.

Trening umiejętności wychowawczychcykl warsztatów dla rodziców, którzy:

 • chcą poprawić swoją relację i wzmocnić więź z dzieckiem
 • chcą komunikować się z dzieckiem z poszanowaniem jego i swoich granic
 • chcą lepiej zrozumieć własne dziecko
 • potrzebują nowych narzędzi i chcą poznać inne metody wychowawcze
 • chcą pomóc własnemu dziecku w umiejętnym regulowaniu własnych emocji i przekształcać jego trudne zachowania w akceptowane społecznie
 • chcą umocnić swoje poczucie „wystarczająco dobrego rodzica”

Podczas zajęć staramy się jak najbardziej dostosować poruszaną tematykę do indywidualnych potrzeb  uczestników, aby mogli oni uzupełnić wiedzę na nurtujące ich zagadnienia wychowawcze oraz utrwalić posiadane już informacje oraz trenować nabytą wiedzę w praktyce.