Psychoterapia par i małżeństw – to regularne spotkania pary z psychoterapeutą, mające na celu poprawę jakości relacji i rozwiązanie pojawiających się trudności i konfliktów.

Czasami nagromadzone negatywne emocje, uniemożliwiają parze wzajemne zrozumienie i wyjście z sytuacji kryzysowej. Psychoterapeuta pomaga parze zmierzać ku zmianie lub wyeliminować u siebie zachowania podtrzymujące problemy oraz pracuje nad pogłębieniem wzajemnego zrozumienia. Psychoterapeuta pomaga także w prowadzeniu wspólnego dialogu, w rozwiązywaniu konfliktu i redukcji lęku z nim związanego oraz wspiera siły funkcjonujące w małżeństwie przywracające zdrowie emocjonalne partnerów. Psychoterapia dla par i małżeństw jest również dla tych, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz swój związek. Zapraszamy również i tych, którzy żyją w przekonaniu, że w ich związku już „nic nie da się naprawić”.

 

Terapia rodzinna – Pierwsza obawa, którą możemy przeżywać, to strach przed oceną. Bo skoro ktoś skierował nas na terapię rodzinną, to może nie jesteśmy wystarczająco dobrymi rodzicami? Może terapeuta będzie nas „musztrował”, mówił, co robimy źle, co powinniśmy zmienić?

Nie na tym polega terapia. To nie jest test z rodzicielstwa ani lekcja, na której ktoś będzie nas wzywał do odpowiedzi (choć pewnie padnie trochę pytań). Terapeuta podczas konsultacji będzie się starał zrozumieć, na czym polegają nasze kłopoty i jak przyczynia się do tego sposób funkcjonowania całej rodziny. Będzie wspólnie z nami poszukiwał odpowiedzi na pytanie, jaki szerszy problem daje o sobie znać np. poprzez wybuchy złości naszego sześciolatka albo zaburzenia odżywiania u licealistki. W tym celu specjalista będzie chciał poznać wszystkich członków rodziny i usłyszeć, jak każdy z nich widzi sytuację. Często okazuje się, że nawet małe dzieci dokonują zaskakująco trafnej oceny zdarzeń. Ich zdanie też będzie ważne.

Dla terapeuty rodzinnego ważnym narzędziem pracy jest też obserwacja rodziny w całości, dlatego zwykle na pierwsze spotkanie zaprasza się wszystkie osoby mieszkające wspólnie. Jeśli w rodzinie jest niemowlę, to dobrze jest przyjść też z nim. Później może się okazać, że na kolejne spotkania będą przychodzili np. tylko ojciec i córka, jeśli to w ich relacji pojawił się główny kłopot. Terapeuci proponują różne konfiguracje zależnie od tego, jaka jest rodzina i w jakim jej podsystemie wystąpiły trudności. Czasem pracuje się przez większość czasu np. z dwiema osobami, ale na wybrane spotkania zaprasza się wszystkich. Zdarza się też, że z rodziną pracuje więcej niż jeden terapeuta.

Tak to wygląda w praktyce, a jakie są założenia terapii rodzinnej? W Polsce najbardziej rozpowszechnione jest podejście systemowe. Zakłada ono, że świat stanowi wielopiętrowy system złożony z wielu podsystemów. Człowiek jest częścią systemu rodzinnego, który współtworzy społeczność lokalną, podczas gdy społeczności tworzą społeczeństwo. Rodzina to system złożony z osób, które wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemny wpływ. Dlatego występuje w niej złożona sieć relacji i interakcji, dlatego też za problem w rodzinie nigdy nie odpowiada jedna osoba, ale wpływają na niego wszystkie. Terapeuta rodzinny nie zapomina o tym, co może dziać się w konkretnych osobach, ale zwraca szczególną uwagę na to, co (i jak) wydarza się między nimi.

 

Dla kogo terapia rodzinna będzie dobrą propozycją?

– w przypadku konfliktów małżeńskich,

– problemów wychowawczych,

– konfliktów rodziców z dorastającymi dziećmi,

– przewlekłej choroby i

– wszelkich kryzysów w rodzinie.

Będzie też niezbędna w leczeniu zaburzeń odżywiania. Może być przydatna, jeśli mamy problemy z dziećmi, dla których trudno znaleźć wytłumaczenie w tym, co dziecko przeżywa w szkole albo w relacjach z kolegami. Także konflikty dorosłych dzieci z rodzicami mogą być powodem zgłoszenia się na terapię.

Źródło: www.notatkiterapeutyczne.pl

 

Zapraszamy do kontaktu:

cfrlubin@gmail.com

tel. 511 833 628