1. WSTĘP

Badanie ankietowe zostało zrealizowane w ramach odbywającego się w Lubinie II Tygodnia Walki z Depresją, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubinie, Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w partnerstwie z KGHM Polska Miedź S.A. Objęto nim dobrowolną grupę osób pochodzących z obszaru całej Polski, w tym w większości mieszkańców Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Raport powstał w oparciu o dane z niniejszego badania przeprowadzonego w okresie od 21 stycznia do 15 maja 2021 roku., na potrzeby którego przygotowano ankietę w formie online.  Układ przedstawionych wyników stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych ankiet. W opracowaniu zawarto ogólne informacje o zjawisku depresji, metodologii badania, charakterystykę badanej populacji oraz tabele i wykresy zawierające wyniki udzielonych odpowiedzi na pytania stawiane w ankiecie.

Raport TWzD (1)
Raport z badania ankietowego