Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać pracownicy identyfikujący się przepustką na podstawie identyfikatora, który należy okazać każdorazowo po uzyskaniu wsparcia specjaliście prowadzącemu.

W projekcie zaplanowano następujące działania (w zależności od opcji umowy z daną jednostką)

 

Zanim zdecydujesz się na formę pomocy przedstawioną poniżej, sprawdź co oferuje umowa Twojej firmy:

  1. Konsultacje i psychoterapia indywidualna pracowników
  2. Wsparcie psychologiczne dla managerów – sesje terapeutyczne 1:1. 
  3. Terapia par oraz rodzinna
  4. Terapii zaburzeń behawioralnych – terapia uzależnień | dietetyk kliniczny 
  5. Konsultacje rodzicielskie

Wsparcie odbywa się w formie stacjonarnej i/lub zdalnej (on-line) w zależności od potrzeb.

O rodzaju wsparcia w ramach programu decyduje klient, który może skorzystać z niego w ilości maksymalnie 4 spotkania /miesięcznie na zasadach zawartych w  regulaminie.

Konsultacje i psychoterapia indywidualna pracowników – Pomoc psychologiczna dla pracownika w formie wsparcia psychoterapeutycznego, sesje 1:1 ze specjalistami. Sesje ze specjalistami są przede wszystkim metodą leczenia zaburzeń psychicznych, ale może być również doskonałą formą pomocy w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów emocjonalnych, trudności życiowych czy relacyjnych, może stanowić niezbędne wsparcie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, a także pomóc zrozumieć siebie i wzbogacić wiedzę na własny temat, więcej… 

Konsultacje osób dorosłych prowadzą: 

znajdź kontakt

Wsparcie psychologiczne dla managerów – sesje terapeutyczne 1:1. Terapia specjalistyczna pogłębia świadomość siebie, zwiększa rozumienie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt ze współpracownikami. Poprzez spotkania wypracowywane są narzędzia radzenia sobie ze stresem, które pomagają w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, które skutkuje depresją.

Konsultacje dla menagerów prowadzą: 

Terapia par oraz rodzinna – sytuacja w związku, sytuacja rodzinna, napięta sytuacja związana z chorobą czy trudnościami dzieci, wpływa na codzienne funkcjonowanie, nastrój, koncentrację oraz przekłada się na efektywne wykonywane swoich obowiązków zawodowych. Spotkania ze specjalistą mają na celu, poprawę jakości relacji i rozwiązanie pojawiających się trudności i konfliktów. W ramach konsultacji wychowawczych ze specjalistą, można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji, więcej…

Terapię par i rodzin prowadzą : 

znajdź kontakt

Terapia zaburzeń behawioralnych – wsparcie specjalistyczne w diagnozie różnicowej. Nie zawsze potrafimy reagować na stres w sposób dla nas rozwojowy. Duży % społeczeństwa „wypracowała” mechanizmy, które prowadzą do zaburzeń behawioralnych, uzależnień itp. Uzależnienia, szeroko rozumiane, nie przyczyniają się do dobrej jakości pracy, a wręcz przeciwnie, mogą stać się zagrożeniem dla samego pracownika, osób współpracujących, podwładnych czy przełożonych. Najważniejszym jest rozpoznanie i „rozbrojenie”, przy wsparciu specjalisty, psychologicznych mechanizmów, stanowiących rdzeń uzależnienia, więcej tu… oraz tu…

Terapię zaburzeń behawioralnych prowadzą:

znajdź kontakt

Konsultacje rodzicielskie –  są przestrzenią, w której rodzice mogą podzielić się swoimi trudnościami, dylematami i pytaniami dotyczącymi wychowania dziecka. Konsultacje rodzicielskie nie są psychoterapią. To raczej krótkoterminowa i dyrektywna forma wsparcia. Rodzice otrzymają konkretne wskazówki i narzędzia do radzenia sobie w swojej sytuacji rodzinnej.

Konsultacje dla rodziców prowadzą:

znajdź kontakt