W naszym Centrum możesz skorzystać ze spotkań ze specjalistami, dedykowanymi dla dzieci i rodziców:

Konsultacje rodzicielskie

Prowadzą: (kontakt do specjalistów)

 • Celina Witkowska
 • Małgorzata Grobelna

Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice niemowląt i małych dzieci. Mogą być to sytuacje związane z niepokojem o związek („nasze życie się skończyło”), niepokojem o swoją osobę („czuję się wyłączona z życia ciągłą opieką”) lub rodzinę („mamy dosyć ciągłych rad naszych rodziców”). Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich („czasami czuję, że nie kocham tego dziecka”), zaniepokojenie swoimi zachowaniami („krzyczę na dziecko i cały czas się o nie boję”), lub zachowaniami dziecka („jest płaczliwe i nie może się uspokoić”). Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości. Niekiedy rodzice pragną przygotować się i dziecko na nadejście kolejnego, lub ważną zmianę jak przeprowadzka do innego miasta czy kraju.

 

 

Terapia pedagogiczna

celem jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka tzn.

– umysłowego, – psychicznego, – emocjonalnego, –  poznawczego.

A ponadto:

-wzmacnianie pozytywne dziecka, -dodawanie wiary we własne możliwości, -wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, – syntetyczności

– odpowiedniej motywacji do pracy, – ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

 

Diagnoza pedagogiczna 

obejmuje ustalenie przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka ale i pozwala na sprawdzenie, czy dane dziecko zasługuje na miano ucznia zdolnego, z którym również należy pracować nieco inaczej. Diagnozie pedagogicznej poddawane są już dzieci przedszkolne, zwykle w celu określenia poziomu gotowości szkolnej, gdy rodzic lub nauczyciel waha się, czy dziecko może rozpocząć edukację w klasie I.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów) Celina Witkowska

 

 

Metoda Tomatisa

To program naturalnej stymulacji neurosensorycznej, który znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne, poznawcze. Jest odpowiedni dla dzieci i osób dorosłych. Metoda Tomatisa opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego mózgu. Metoda może pomóc osobom z zaburzeniami cechującymi się opóźnieniem lub niewłaściwym rozwojem zdolności poznawczych, komunikacyjnych i zdolności do interakcji społecznych, które występują w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu i powiązanych (zespół Aspergera, zaburzenia przetwarzania sensorycznego) albo zespołu Downa.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów) Małgorzata Grobelna

 

 

 

Terapia Biofeedback

to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu, która pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów) Małgorzata Grobelna

 

 

 

PrzedPrzedszkole

Edukacyjne „Przed-Przedszkole” z elementami integracji sensorycznej.

Grupy 4-5 osobowe. Wiek dziecka  3-4 latka

Szczegóły: https://cfrlubin.pl/przedprzedszkole/ 

Prowadzi: (kontakt do specjalistów) Celina Witkowska

 

 

 

 

Terapia sensoryczna

Terapia SI dedykowana jest dla dzieci, u których można zaobserwować:

 • wysoki poziom napięcia mięśniowego, ciągłe pobudzenie, nadruchliwość,
 • obniżony poziom napięcia mięśniowego – brak stabilności, wiotkość.
 • zbyt niski poziom aktywności – senność, brak energii do działania, ociężałość,
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • problemy z utrzymywaniem równowagi, przekraczaniem osi środkowej ciała,
 • szybka męczliwość, niechęć do podejmowania prostej, krótkiej aktywności fizycznej,
 • zaburzenia motoryki małej – trudności w sprawnym posługiwaniu się palcami,
 • zaburzenia w obrębie wzorku i słuchu,
 • nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce – dziecko nie toleruje dotyku, reaguje impulsywnie na światło, dźwięk, zapach i bodźce wzrokowe lub przeciwnie – nieustannie szuka sposobu dodatkowej stymulacji (uderza z w ścianę, bardzo mocno przytula się, szuka źródeł głośnego dźwięku, silnego światła, mocnych zapachów itp.),
 • opóźniony rozwój mowy,
 • problemy z koncentracją, uwagą, spostrzeganiem,
 • niska jakość organizacji przestrzeni wokół siebie,
 • problemy emocjonalne (lęk, stres, chwiejność, niskie poczucie własnej wartości).

Prowadzi: (kontakt do specjalistów) Celina Witkowska

 

 

 

Terapia ręki i nogi oraz trening grafomotoryczny

Głównym  założeniem jest poprawa funkcjonowania dziecka w czynnościach samoobsługowych poprzez usprawnienie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz przez dostarczanie wrażeń czuciowych. Terapia ręki skierowana jest zarówno do dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i dzieci w normie intelektualnej, mających specyficzne trudności w uczeniu się.

 

 

 

W programie m.in:

 • Wpływ nieprawidłowej postawy na zaburzenia pracy ręki.
 • Jakich błędów powinni unikać rodzice,
 • Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.
 • Chwyt narzędzia pisarskiego – jego prawidłowy rozwój.
 • Jak pracować z dzieckiem leworęcznym i z opóźnionym procesem lateralizacji.
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę małą, czyli nadgarstki, dłonie i palce.
 • Zabawy pomagające w przełamywaniu niechęci do rysowania.
 • Ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów) Celina Witkowska

 

 

Trening umiejętności wychowawczych

cykl warsztatów dla rodziców, którzy:

 • chcą poprawić swoją relację i wzmocnić więź z dzieckiem
 • chcą komunikować się z dzieckiem z poszanowaniem jego i swoich granic
 • chcą lepiej zrozumieć własne dziecko
 • potrzebują nowych narzędzi i chcą poznać inne metody wychowawcze
 • chcą pomóc własnemu dziecku w umiejętnym regulowaniu własnych emocji i przekształcać jego trudne zachowania w akceptowane społecznie
 • chcą umocnić swoje poczucie „wystarczająco dobrego rodzica”

Podczas zajęć staramy się jak najbardziej dostosować poruszaną tematykę do indywidualnych potrzeb  uczestników, aby mogli oni uzupełnić wiedzę na nurtujące ich zagadnienia wychowawcze oraz utrwalić posiadane już informacje oraz trenować nabytą wiedzę w praktyce. 

Prowadzi: (kontakt do specjalistów) Celina Witkowska

 

Trening zastępowania agresji

Trening Zastępowania Agresji w bardzo kompletny i szeroki sposób pozwala budować kompetencje społeczne i emocjonalne. Uczy, jak mówić stop, co robić, aby nie zachowywać się agresywnie, wspiera refleksję nad powodami wyboru prospołecznych rozwiązać i pomaga budować dobre, empatyczne relacje z innymi.

Co daje Trening Zastępowania Agresji?

 • Możliwość kontroli własnej impulsywności,
 • Wzmacnianie prospołecznych zachowań,
 • Uczenie kompetencji społecznych, które są nieagresywne i wzmacniające relacje interpersonalne – rozwijania postaw i zachowań dojrzałych moralnie,
 • Uczenie i wzmacnianie empatii,
 • Wzmacnianie relacji rodzinnych,
 • Naukę nieagresywnego rozwiązywania problemów,
 • Zauważanie, docenianie i czerpanie z potencjału własnych kompetencji – nauki udzielania wzmacniających, nieoceniających informacji zwrotnych.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów) Celina Witkowska