W naszym Centrum możesz skorzystać ze spotkań ze specjalistami, dedykowanymi dla dzieci i rodziców:

Terapia nastolatków

Psychoterapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Specjalista pomaga rodzicom zrozumieć przyczyny problemu dziecka przez zrozumienie samego siebie. Pracuje z rodzicami nad wprowadzeniem takich zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, które sprzyjają pozytywnym zmianom dziecka, utrwalanym podczas jego osobistej pracy z psychologiem.

Prowadzą: (kontakt do specjalistów)

 • Anna Ślęczek
 • Karolina Chorążewska

Konsultacje rodzicielskie

Prowadzą: (kontakt do specjalistów)

 • Celina Witkowska
 • Karolina Chorążewska

Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice niemowląt i małych dzieci. Mogą być to sytuacje związane z niepokojem o związek („nasze życie się skończyło”), niepokojem o swoją osobę („czuję się wyłączona z życia ciągłą opieką”) lub rodzinę („mamy dosyć ciągłych rad naszych rodziców”). Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich („czasami czuję, że nie kocham tego dziecka”), zaniepokojenie swoimi zachowaniami („krzyczę na dziecko i cały czas się o nie boję”), lub zachowaniami dziecka („jest płaczliwe i nie może się uspokoić”). Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości. Niekiedy rodzice pragną przygotować się i dziecko na nadejście kolejnego, lub ważną zmianę jak przeprowadzka do innego miasta czy kraju.

Metoda Tomatisa

To program naturalnej stymulacji neurosensorycznej, który znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne, poznawcze. Jest odpowiedni dla dzieci i osób dorosłych. Metoda Tomatisa opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego mózgu. Metoda może pomóc osobom z zaburzeniami cechującymi się opóźnieniem lub niewłaściwym rozwojem zdolności poznawczych, komunikacyjnych i zdolności do interakcji społecznych, które występują w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu i powiązanych (zespół Aspergera, zaburzenia przetwarzania sensorycznego) albo zespołu Downa.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów)

 • Małgorzata Grobelna

Terapia Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu, która pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów)

 • Małgorzata Grobelna

PrzedPrzedszkole

Edukacyjne „Przed-Przedszkole” z elementami integracji sensorycznej.

Grupy 4-5 osobowe. Wiek dziecka  3-4 latka

Szczegóły: https://cfrlubin.pl/przedprzedszkole/ 

Prowadzi: (kontakt do specjalistów)

 • Celina Witkowska

Terapia pedagogiczna

celem jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka tzn.

– umysłowego, – psychicznego, – emocjonalnego, –  poznawczego.

A ponadto:

-wzmacnianie pozytywne dziecka, -dodawanie wiary we własne możliwości, -wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, – syntetyczności

– odpowiedniej motywacji do pracy, – ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów)

 • Celina Witkowska

Terapia sensoryczna

Terapia SI dedykowana jest dla dzieci, u których można zaobserwować:

 • wysoki poziom napięcia mięśniowego, ciągłe pobudzenie, nadruchliwość,
 • obniżony poziom napięcia mięśniowego – brak stabilności, wiotkość.
 • zbyt niski poziom aktywności – senność, brak energii do działania, ociężałość,
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • problemy z utrzymywaniem równowagi, przekraczaniem osi środkowej ciała,
 • szybka męczliwość, niechęć do podejmowania prostej, krótkiej aktywności fizycznej,
 • zaburzenia motoryki małej – trudności w sprawnym posługiwaniu się palcami,
 • zaburzenia w obrębie wzorku i słuchu,
 • nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce – dziecko nie toleruje dotyku, reaguje impulsywnie na światło, dźwięk, zapach i bodźce wzrokowe lub przeciwnie – nieustannie szuka sposobu dodatkowej stymulacji (uderza z w ścianę, bardzo mocno przytula się, szuka źródeł głośnego dźwięku, silnego światła, mocnych zapachów itp.),
 • opóźniony rozwój mowy,
 • problemy z koncentracją, uwagą, spostrzeganiem,
 • niska jakość organizacji przestrzeni wokół siebie,
 • problemy emocjonalne (lęk, stres, chwiejność, niskie poczucie własnej wartości).

Prowadzi: (kontakt do specjalistów)

 • Celina Witkowska

 

Diagnoza pedagogiczna 

obejmuje ustalenie przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka ale i pozwala na sprawdzenie, czy dane dziecko zasługuje na miano ucznia zdolnego, z którym również należy pracować nieco inaczej. Diagnozie pedagogicznej poddawane są już dzieci przedszkolne, zwykle w celu określenia poziomu gotowości szkolnej, gdy rodzic lub nauczyciel waha się, czy dziecko może rozpocząć edukację w klasie I.

Prowadzi: (kontakt do specjalistów)

 • Celina Witkowska

Trening umiejętności wychowawczych

cykl warsztatów dla rodziców, którzy:

 • chcą poprawić swoją relację i wzmocnić więź z dzieckiem
 • chcą komunikować się z dzieckiem z poszanowaniem jego i swoich granic
 • chcą lepiej zrozumieć własne dziecko
 • potrzebują nowych narzędzi i chcą poznać inne metody wychowawcze
 • chcą pomóc własnemu dziecku w umiejętnym regulowaniu własnych emocji i przekształcać jego trudne zachowania w akceptowane społecznie
 • chcą umocnić swoje poczucie „wystarczająco dobrego rodzica”

Podczas zajęć staramy się jak najbardziej dostosować poruszaną tematykę do indywidualnych potrzeb  uczestników, aby mogli oni uzupełnić wiedzę na nurtujące ich zagadnienia wychowawcze oraz utrwalić posiadane już informacje oraz trenować nabytą wiedzę w praktyce. 

Prowadzi: (kontakt do specjalistów)

 • Celina Witkowska