Gabinet terapeutyczny

Czego dotyczyć mogą konsultacje rodzicielskie?
Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice niemowląt i małych dzieci.

Mogą być to sytuacje związane z niepokojem o związek („nasze życie się skończyło”), niepokojem o swoją osobę („czuję się wyłączona z życia ciągłą opieką”) lub rodzinę („mamy dosyć ciągłych rad naszych rodziców”).

Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich („czasami czuję, że nie kocham tego dziecka”), zaniepokojenie swoimi zachowaniami („krzyczę na dziecko i cały czas się o nie boję”), lub zachowaniami dziecka („jest płaczliwe i nie może się uspokoić”).

Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości. Niekiedy rodzice pragną przygotować się i dziecko na nadejście kolejnego, lub ważną zmianę jak przeprowadzka do innego miasta czy kraju.

Kto uczestniczy w konsultacjach?
Konsultacje mogą obejmować parę, rodzica z dzieckiem lub odbywać się indywidualnie. Możliwe jest także umówienie się na konsultacje i obserwacje w naturalnym środowisku małego dziecka- w domu rodziców lub rodzica. W Ogrodach Zmian staramy się unikać pracy z samym dzieckiem, ponieważ uważamy, że gabinet psychologiczny nie jest najlepszym miejscem na samodzielną pracę dziecka z terapeutą. Efektywna pomoc dziecku to włączenie w tą pomoc rodziców i opiekunów, czasem to praca wyłącznie z nimi. Samodzielna praca ze starszymi dziećmi jest czasem niezbędna, by miały one wsparcie w czasie doświadczania trudności, ale zmiana możliwa jest tylko w oparciu o współpracę z rodzicami.

Podczas konsultacji terapeuci Ogrodów Zmian zapewniają poufność, neutralność światopoglądową i delikatność konieczną do uzyskania wsparcia w drodze do tego, by cieszyć się sobą, dzieckiem i rodziną.

 

Konsultacje rodzicielskie w Centrum prowadzą: