Jestem psychologiem, socjoterapeutą i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność kliniczna na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Następnie dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jestem na trzecim roku czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem.

Pracuję jako psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. Pracę swoją poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych są zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe.   

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Centrum Psychiatrii i Psychologii MariaMed w Lubinie (diagnoza psychologiczna i psychodynamiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów Oddziału).

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

  • Centrum Psychiatrii i Psychologii MariaMed w Lubinie jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Psychologicznej (prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym).
  • Głogowski Szpital Powiatowy jako psycholog w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
    i Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym (diagnoza psychologiczna i psychodynamiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów Oddziału).
  • Głogowski Szpital Powiatowy jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego (prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym, prowadzenie badań psychologicznych).
  • Instytucje pomocy społecznej, takie jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Głogowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie (udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym przemocy lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
    z innych powodów). 

W Centrum prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Kontakt ze specjalistą – klik