Terapeuta Biofeedback, oligofrenopedagog, nauczyciel, pedagog.

Magister pedagogiki, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz gimnastyki korekcyjnej. Aktualnie terapeuta Biofeedback, w trakcie kolejnych studiów podyplomowych na kierunkach – plastyka, technika. Obecnie zajmuję się terapią dzieci w spektrum autyzmu oraz pomaga ich rodzicom w troskach dnia codziennego. Swoją wiedzę wzbogacała pracując w dwóch przedszkolach miejskich w Lubinie. Odbyła liczne szkolenia: terapia SI, EEG Biofeedback oraz I stopień Handle w Centrum Rozwoju Relacji ,,Droga” prowadzonym przez Marię Dąbrowską – Jędral.

 

 

 

 

Terapia Biofeedback

to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu, która pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Polecana jest dla:

  • osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji
  • dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej/ADHD,ADD/, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiej odporności na stres, depresji, zaburzeń snu, problemów logopedycznych, tików, zespołu Tourette`a.

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy /za pomocą pasty klejącej/ jedną lub więcej elektrod przekazujących sygnały z mózgu do monitora terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych. Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności.

W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok. 40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii. Dzieci uczestniczą w treningu raz w tygodniu przez 45 min.

Metoda Tomatisa 

To program naturalnej stymulacji neurosensorycznej, który znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne, poznawcze. Jest odpowiedni dla dzieci i osób dorosłych. Metoda Tomatisa opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego mózgu.

W ludzkim ciele to ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych. Nasz mózg ponad 80% stymulacji zawdzięcza właśnie zmysłowi słuchu. Stymulacja aktywności mózgu z jednej strony, a z drugiej – pozytywne oddziaływanie na jego plastyczność to przyczyny, które wyjaśniają skuteczność Metody Tomatisa w licznych obszarach zastosowania. Metoda Tomatisa stanowi uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych lub pedagogicznych. Umożliwia zwielokrotnienie rezultatów uzyskiwanych w ramach terapii, dzięki czemu jej czas znacząco się skraca. Metodę Tomatisa można stosować w dowolnym wieku (dzieci, dorośli, osoby starsze), zarówno w celu rozwoju osobistego, jak w celu przeciwdziałania zaburzeniom lub trudnościom.

Metoda Tomatisa to swego rodzaju trening prognozowania. W fazie pasywnej słuchanie muzyki przetworzonej za pomocą specjalnych kontrastów sprawia, że mózg stara się znaleźć regularność rządzącą zmianami. W fazie aktywnej dźwięk wydawany przez mówiącego wraca do niego w postaci skorygowanej przez urządzenie. W reakcji na to dana osoba naturalnie dostosowuje swój głos do tego, co słyszy. W ten sposób bezpośrednio oddziałujemy na neurony lustrzane znajdujące się w obszarze, który odpowiada za wydawanie artykułowanych dźwięków. W ten sposób Metoda Tomatisa może pomóc osobom z zaburzeniami cechującymi się opóźnieniem lub niewłaściwym rozwojem zdolności poznawczych, komunikacyjnych i zdolności do interakcji społecznych, które występują w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu i powiązanych (zespół Aspergera, zaburzenia przetwarzania sensorycznego) albo zespołu Downa.

W Centrum prowadzi: terapię Biofeedback, metodę Tomatis, konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu (wtorki i środy)

Kontakt ze specjalistą – klik