Uzależnienie od alkoholu w dzisiejszych czasach przybiera rozmiary epidemii. Konsekwencje tego zjawiska są ogromne, zarówno dla poszczególnych jednostek, jak i dla całych społeczności. Na skutek uzależnienia od substancji psychoaktywnych każdego dnia na świecie umiera ok. dziesięć tysięcy osób. To jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych, dotykający co piątą osobę w wieku powyżej czternastego roku życia.

O alkoholizmie często mówi się, że jest chorobą emocji. W trakcie rozwoju choroby wytwarza się swego rodzaju błędne koło, będące istotą uzależnienia. Osoba uzależniona pije, by uwolnić się od uporczywego poczucia winy i wstydu, ale jego picie staje się przyczyną nowych kłopotów, które powodują wstyd i poczucie winy, a te stają się nowym powodem do picia. Wynika to z faktu, iż alkohol zaburza funkcjonowanie nie tylko fizyczne i umysłowe, ale także emocjonalne. Uzależnienie oznacza, że człowiek całe swoje życie podporządkował alkoholowi. Długotrwałe picie niszczy podstawowe aspekty życia pacjenta, jego organizm, psychikę̨ oraz najbliższe środowisko rodzinne. Założeniem i celem grupy wsparcia dla osób uzależnionych jest:

  • wzmocnienie wiary w możliwość powrotu do zdrowia,
  • pomoc w odzyskaniu kontaktu z własnymi uczuciami i poznaniem siebie,
  • praca nad bezsilnością i akceptacją choroby,
  • obrona przed nawrotem,
  • nauka nowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

Najważniejsze dla osoby uzależnionej jest nie tylko utrzymanie abstynencji, ale przede wszystkim trzeźwość, która jest określonym stylem życia. Oznacza to uwolnienie się od nałogowych schematów myślenia, odczuwania i działania, odzyskanie prawidłowego kontaktu z rzeczywistością, sobą samym i z innymi ludźmi.

 

Uczestnikami grupy wsparcia dla uzależnionych mogą być osoby po podstawowej terapii uzależnień,  utrzymujące abstynencję. Grupa ma charakter otwarty. Spotkania grupy będą się odbywać w co drugą sobotę miesiąca. Czas trwania spotkania 2 h zegarowe. Płatne 50 zł za godzinę (100 zł za spotkanie).