mgr Magdalena Howzan – Ptaszkowska, dietetyk kliniczny i bariatryczny, licencjonowany pedagog rodzinny, specjalista terapii pedagogicznej.

Absolwentka Akademii Dietetyki w Łodzi, Wyższej Szkoły Humanistycznej
w Lesznie oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

W pracy zawodowej zajmuje się żywieniem klinicznym, prowadząc dietoterapię dorosłych i dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita
„J-elita”. Propagatorka i edukator zdrowego stylu życia, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalące warsztat pracy. Dietetyk bariatryczny
w Poradni Chirurgicznej oraz w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia
w Lubinie. Współpracuje z lekarzami różnych specjalności oraz psychologami
i specjalistami z zakresu psychoterapii, a jej szczególnym obszarem działalności jest prowadzenie pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu otyłości. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Prowadzi skuteczną dietoterapię w:

– chirurgicznym leczeniu otyłości w zakresie przygotowania przed
i pooperacyjnego,

– chorobach tarczycy i chorobach autoimmunologicznych,

– chorobach metabolicznych i cukrzycy,

– chorobach przewodu pokarmowego,

– celiakii i zespole złego wchłaniania,

– chorobach onkologicznych,

– specyficznych potrzebach i zaburzeniach jedzenia u osób niepełnosprawnych
i ze spectrum autyzmu.

– zaburzeniach odżywiania: bulimii i anoreksji,

Prowadzi liczne szkolenia, warsztaty i wykłady dotyczące żywienia osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

 

Kontakt ze specjalistą – klik