Stowarzyszenie CFR im. Jana Pawła II jest organizacją pozarządową , które zostało utworzone z inicjatywy kilku osób, pragnących wyjść naprzeciw potrzebom ludziom zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, komunikacyjnymi, związanymi z relacjami, codziennym funkcjonowaniem. Misją Ośrodka jest towarzyszenie każdemu człowiekowi, który jest otwarty na skorzystanie z naszej pomocy.

Nasz zespół składa się ze specjalistów pracujących w terapii indywidualnej, terapii par, rodzin, terapii dzieci i młodzieży, terapii uzależnień. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, superwizjach i warsztatach.

 

Swoim działaniem pragniemy objąć osoby szukające wsparcia na wielu poziomach:

  • Terapeutycznym, w celu poprawy jakości życia psychicznego, pomocy w trudnościach małżeńskich, wychowawczych dzieci i młodzieży, w problemach związanych z uzależnieniami. Oferujemy pomoc związaną z trudnościami z jakimi borykają się seniorzy, rodziny, pary, osoby indywidualne, młodzież i dzieci na kolejnych etapach i w różnych dziedzinach życia.
  • Warsztatowym, w celu pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii, komunikacji, relacji, wychowania, rodzicielstwa, zdrowego trybu życia, zagrożeń związanych z uzależnieniami. Organizujemy spotkania, warsztaty i sesje dla dzieci, młodzieży, rodziców, kobiet i mężczyzn oraz seniorów.
  • Społecznym – integrującym, w celu pogłębienia więzi już istniejących oraz integracji między pokoleniowej, w naszej ofercie uwzględniamy wydarzenia społeczne, kulturalne oraz propozycje turystyczne adresowane do szerokiego spektrum odbiorców.

 

Formy pomocy:

– Konsultacje psychologiczne

– Konsultacje rodzicielskie

– Terapia indywidualna osób dorosłych

– Terapia par / małżeństw

– Terapia rodzinna

– Terapia dzieci i młodzieży

– Terapia uzależnień

– Terapia grupowa

– Konsultacje z dietetykiem