Aleksandra AszkiełowiczPsychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji, terapeuta w nurcie NEST (program terapeutyczny dla osób z doświadczeniem zaniedbania i przemocy oraz strat prokreacyjnych). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z małżeństwami i rodzinami.

Wojewódzki koordynator i szkoleniowiec w ramach projektu Narodowego Funduszu Zdrowia „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. Inicjatorka i koordynatorka Punktu Poradnictwa Rodzinnego w Brzegu oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin na terenie Gminy Brzeg.

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister teologii, absolwentka podyplomowych studiów z nauk o rodzinie. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu,  w której pełni również funkcję prorektora. Stażystka na Uniwersytecie w Helsinkach. Od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu poradnictwa małżeńskiego, rodzinnego, wychowawczego, seksuologii z elementami edukacji seksualnej.

Współredaktorka dwóch książek, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu poradnictwa. Aktywnie bierze udział w przedsięwzięciach popularnonaukowych adresowanych do małżeństw i rodzin (projekt działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu „Razem Łatwiej” we współpracy z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM, projekt „Rodzina sercem cywilizacji miłości” w ramach Kongresu Rodzin, projekt „Rodzina – między egoizmem a społeczeństwem” we współpracy z Fundacją Obserwatorium Społeczne, projekt „Tato, mama i dzieci – stereotyp, czy skuteczna broń przeciw kryzysowi ekonomicznemu i cywilizacyjnemu?” działanie w ramach VI Tygodnia Wychowania). Razem z dziennikarzami Radio Rodzina prowadziła cykl audycji radiowych – „Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?”. Prezes dolnośląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie wspierania rodziny „Pro Publico Bono”, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, stypendium Fundacji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prywatnie pasjonatka małżeństwa, również własnego, mama dwóch chłopców.

W Centrum prowadzi terapię par oraz warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik