– Strefa Rodzica

– Strefa Dzieci i Młodzieży

– Strefa Zdrowia

– Strefa Seniora

– Strefa Artystyczna