DAJEMY WIĘCEJ WSPARCIA I ZAPEWNIAMY DOSTĘP DO PROFILAKTYKI ZDROWIA  PSYCHICZNEGO W CZASIE PANDEMII

Zmieniająca się rzeczywistość i niewystarczające umiejętności adaptacyjne i społeczne oraz czas pandemii znacznie wpływa na konieczność podejmowania działań profilaktyki zdrowia psychicznego. Odpowiadając na taką potrzebę KHGM POLSKA MIEDŹ S.A. jest partnerem programu profilaktyki przeciwdziałania depresji oraz promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego w wieku 18 – 60+ realizowanego przez: Centrum Formacji Rodziny w Lubinie oraz współorganizatorów:  Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach, w Legnickie Centrum Rodziny, Stowarzyszenie Pax w Lubinie.


Program zakłada udzielenie profesjonalnego wsparcia w formie psychoterapii i konsultacji wszystkim osobom dorosłym, którzy zmagają się z depresją lub jej symptomami albo towarzyszą osobie w stanie depresyjno – lękowym, chorobie o podłożu zaburzenia depresyjnego – mówi Anna Migalska – Dyrektor Centrum Formacji Rodziny w Lubinie

GDZIE BĘDZIE ŚWIADCZONA POMOC I W JAKIM ZAKRESIE?

Działania zaplanowane w programie kierowane są do mieszkańców Zagłębia Miedziowego
w tym także pracowników Grupy Kapitałowej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. i ich rodzin z powiatów: Lubiński, Polkowicki, Głogowski, Legnicki, Złotoryjski, Bolesławiecki, Wschowski.

Pomoc będzie realizowana na terenie Lubina, Polkowic, Legnicy, Głogowa w ramach Punktów Profilaktyki Zdrowia Psychicznego oraz w Chojnowie w Punkcie Konsultacynyjnym.

Adresy punktów dostępne są na stronie: www.kghm.com/depresja

Pomoc świadczyć będę psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści terapii uzależnień. Oprócz indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej mieszkańcy Zagłębia będą mogli skorzystać z oferty pomocy grupowej, takich jak grupa wsparcia DDA, warsztaty psychoedukacyjne w zakresie profilaktyki depresji, superwizja dla nauczycieli, kadry zarządzającej oraz pracowników pomocowych. – mówi Gabriela Jednorał z KGHM Polska Miedż S.A  – Wdrożenie powyższych narzędzi ma na celu zwiększanie zdolności i umiejętności intra i interpersonalnych, które mają znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie, wykonywanie pracy i osiąganie sukcesu życiowego.

Realizatorzy Programu zapewniają, że pomoc psychologiczna wiąże się z lepszym przystosowaniem do zmian życiowych, większą plastycznością zachowań i postaw w różnych sytuacjach społecznych oraz niższymi wskaźnikami lęku, depresji, czy poczucia samotności. Chroni i pomaga uniknąć destrukcyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, jak np. uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy hazardu.

ZAKRES POMOCYTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZONEJ W RAMACH PROGRAMU

 • Psychoterapia indywidualna dorosłych
 • Terapia małżeństw i par
 • Terapia uzależnień
 • Konsultacje dla rodziców
 • Konsultacje psychologiczne indywidualne

 

WYDARZENIA OTWARTE OBJĘTE ZAPISAMI ZAPLANOWANE W PROGRAMIE

 • MIESIĄC ZDROWIA PSYCHICZNEGO w październiku 2021
 • Cykl wykładów i warsztatów
 • Grupa wsparcia DDA ((grupa edukacyjno – diagnostyczna dla osób dorosłych wychowujących się w rodzinie alkoholowej),
 • Superwizja grupowa lub indywidualna dla kadry zarządzającej
 • Superwizja grupowa lub indywidualna dla nauczycieli, pedagogów, pracowników pomocowych

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ.?

Realizatorzy kierują swoje działania do wszystkich osób dorosłych zainteresowanych pomocą terapeutyczną i/lub tematami wykładów oraz warsztatów, także formami rozwojowymi: superwizją lub grupami wsparcia. Program zakłada świadczenie pomocy zarówno osobom młodym 18 – 35 lat, doświadczającym zaburzeń nastroju i zaburzeń depresyjnych w wyniku wchodzenia w etap wczesnej dorosłości i dorosłości, a także dorosłym i seniorom 60+ potrzebującym pomocy psychologicznej: z doświadczeniem traumy, rozwodu lub uzależnienia własnego lub osoby bliskiej współwystępującego z depresją.

W punktach będzie udzielana także pomoc parom i małżeństwom, rodzicom  i przyszłym rodzicom zmagającym się z obniżonym nastrojem i depresją, utratą sensu życia , poszukującym pomocy do zrozumienia i akceptacji przemian dorosłości, pokonywania trudności i doświadczający przeciążenia w podejmowaniu ról życiowych w życiu dorosłym. – dodajeAnna Migalska – Dyrektor Centrum Formacji Rodziny w Lubinie Pragniemy pomóc wszystkim doświadczającym objawów depresji w wyniku zmagania się z akceptacją przemijania, depresją czy zaburzeniami nastroju o różnym typie i/lub uzależnieniem lub innymi zaburzeniami psychicznymi. Nie pozostajemy także obojętni wobec tych którzy towarzyszą osobie bliskiej/członkowi rodziny z w chorobie depresyjnej.  

ADRESY PUNKTÓW  I WIĘCEJ INFORMACJI dostępne są na stronie www.kghm.com/depresja


CHOJNÓW – PUNKT KONSULTACYJNY

Realizator: Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II

ADRES:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

59-225 Chojnów ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2

tel. 511 833 628

e-mail: cfrlubin@gmail.com

 

LUBIN – PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Realizator: Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II

ADRES:

 1. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin

www.cfrlubin.pl

tel: 511 833 628

e-mail: cfrlubin@gmail.com

 

LUBIN  – PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Realizator: Stowarzyszenie Pax.

ADRES:

 1. Orla 32, 59-300 Lubin

https://paxlubin.pl/

tel. 697 672 275

email: pax.stowarzyszenie@gmail.com

 

GŁOGÓW – PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Realizator: Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” 

ADRES:

 1. Poczdamska 1, 67-200 Głogów

http://gsod.prv.pl/

tel. 508192741

e-mail: gsod.mazurkiewicz@interia.pl

 

POLKOWICE – PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Realizator: Stowarzyszenie “Pro Familia” w Polkowicach

ADRES:

Plac Kościelny 2, 59-100 Polkowice

tel. 535-854-255

http://profamilia.polkowice.pl/

profamilia.polkowice@interia.pl

 

LEGNICA – PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Realizator: Legnickie Centrum Rodziny

ADRES:

 1. Poselska 13-15 59-220 Legnica

tel: 511 870 401

e-mail: lcr.legnica@gmail.com

fb: https://www.facebook.com/legnickiecentrumrodziny;

 

ZOBACZ TAKŻE NA FB: https://fb.me/e/1577xhVj1