Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Jest prezbiterem diecezji legnickiej. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w ramach Podyplomowych Studiów Psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych: wykorzystuje elementy terapii psychodynamicznej (diagnostyka oraz rozumienie funkcjonowania człowieka) choć skłania się ku rozwiązaniom terapii poznawczo – behawioralnej (pomoc w osiągnięciu realnej zmiany poprzez konkretne strategie). Korzystając z bogatego dorobku psychoterapii psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej, koncentruje się nie tylko na procesach emocjonalnych i poznawczych, ale bierze również pod uwagę duchowe aspekty funkcjonowania człowieka.

Staż kliniczny (200 godzin) odbywał w DPS Szyldak – specjalizującym się w opiece nad osobami przewlekle chorymi psychicznie. Swoją pracę poddaje superwizji. 

Udziela wsparcia osobom doświadczającym depresji, lęków, żałoby po utracie bliskiej osoby, zaburzeń osobowości.

Kontakt ze specjalistą