Anna Ciesielska (Migalska) Dyrektor Centrum, psychoterapeuta, terapeuta NARM™, logoterapeuta, teolog. Ukończyła:

 • studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie
 • 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP.
 • 2-letni kurs w zakresie leczenia traumy rozwojowej metodą NARM™. (160 godzin dydaktycznych) Prowadzący: Michael Mokrus https://interp.pl/index.html 
 • Dwumodułowy zaawansowany kurs dla Praktyków NARM™ – Regulacja neuroafektywna przy pomocy dotyku. (60 godzin dydaktycznych) Prowadzący: Michael Mokrus https://michaelmokrus.de/ 
 • Roczne Studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia (300 godzin dydaktycznych) https://towarzystwologoterapii.pl/

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne. Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Odbyła staż na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi (270 godzin). Członek nadzwyczajny Towarzystwa Logoterapii i Noo – Psychosomatyki oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. 

Aktualnie:

 • Prowadzi Punkt Konsultacyjny Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach;
 • Członek Zespołu interwencyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Prochowicach;
 • Członek Zespołu Prewencji ds. nadużyć przy Inspektorii Wrocławskiej Towarzystwa Salezjańskiego;
 • Jest realizatorem i inicjatorem programu mental care – benefit pracowniczy w przestrzeni zdrowia psychicznego, w strefie biznesu na terenie Zagłębia Miedziowego (Volkswagen, KGHM Polska Miedź S.A., Brose Sitech).

Inicjator i realizator programów profilaktycznych: Program Profilaktyki Przeciwdziałania Depresji oraz Tydzień Walki z Depresją i Miesiąc Zdrowia Psychicznego.

Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w warsztatach, konferencjach, sesjach  oraz rekolekcjach.
Prowadzi spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości. Od ponad 10 lat towarzyszy osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat.

Praktykę nabywała także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi zdobyte jako stażysta i prowadząca różnotematyczne spotkania rozwojowe oraz warsztaty i wykłady.

Pasjonuje się człowiekiem, uwielbia czytać, a podróże są jej ciągle realizowanym marzeniem.

W Centrum prowadzi psychoterapię osób dorosłych, par, rodzin oraz warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik

 

Absolwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych ukończonej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego – dyplom z malarstwa.

Od wielu lat prowadzi warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadziła również pracownię plastyczną dla niepełnosprawnej młodzieży w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Specjalizuje się w rysunku portretowym oraz w sztalugowym malarstwie olejnym.

W CFR prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Kontakt ze specjalistą – klik

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na wydziałach Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ( specjalność: Public Relations) oraz Pedagogiki ( specjalność: pedagogika resocjalizacyjna). Ukończył również Szkołę Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym z elementami dialogu motywującego.

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz ich bliskim. W roku 2000 współtworzył cykliczne wydarzenie o charakterze profilaktycznym, kierowane do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – „Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości”. Zawodowo związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, gdzie pracuje na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień. Współpracuje również z Klubem Abstynenta „Ariadna” w Lubinie, w którym prowadzi zajęcia rozwojowe dla osób uzależnionych od alkoholu na poziomie pogłębionym.

Wolny czas spędza ze swoja Rodziną. Jego pasją są górskie wędrówki, biegi i jazda na rowerze. Słucha polskiej muzyki rockowej, miłośnik polskiego filmu.

W Centrum prowadzi terapię uzależnień – indywidualnie, grupy terapeutyczne, konsultacje z rodzicami, warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik

Jestem psychologiem i psychoterapeutą integratywnym w trakcie szkolenia. Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej. Jestem specjalistą terapii i edukacji osób z autyzmem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wciąż rozwijam kompetencje zawodowe, zgłębiając aktualną wiedzę oraz biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. 
Dysponuję wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w placówkach oświatowych i poradnictwie.  Posiadam także doświadczenie pracy w Szpitalu Psychiatrycznym. 
Jestem wieloletnim normalizatorem metod diagnostycznych PTP. 
Pracuję z osobami doświadczającymi cierpienia, trudności, które zmniejszają radość życia i ograniczają rozwój. Specjalizuję się w pracy z osobami z depresyjnymi, w trakcie kryzysów egzystencjalnych oraz chcącymi poprawić jakość swojego życia emocjonalnego. Moje doświadczenie dotyczy także pracy z osobami tzw. młodymi dorosłymi oraz rodzinami osób z niepełnosprawnościami. 
Pracuję w oparciu o relację terapeutyczną. Jestem przekonana, że każdy z nas jest jedynym ekspertem od swojego życia, to znaczy jest zdolny rozpoznać kim jest oraz dokąd i w jaki sposób chce w życiu dotrzeć. 

W Centrum prowadzi diagnostykę dzieci, terapię dzieci oraz osób dorosłych, konsultacje z rodzicami. 

Kontakt ze specjalistą – klik

mgr Magdalena Howzan – Ptaszkowska, dietetyk kliniczny i bariatryczny, licencjonowany pedagog rodzinny, specjalista terapii pedagogicznej.

Absolwentka Akademii Dietetyki w Łodzi, Wyższej Szkoły Humanistycznej
w Lesznie oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

W pracy zawodowej zajmuje się żywieniem klinicznym, prowadząc dietoterapię dorosłych i dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita
„J-elita”. Propagatorka i edukator zdrowego stylu życia, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalące warsztat pracy. Dietetyk bariatryczny
w Poradni Chirurgicznej oraz w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia
w Lubinie. Współpracuje z lekarzami różnych specjalności oraz psychologami
i specjalistami z zakresu psychoterapii, a jej szczególnym obszarem działalności jest prowadzenie pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu otyłości. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Prowadzi skuteczną dietoterapię w:

– chirurgicznym leczeniu otyłości w zakresie przygotowania przed
i pooperacyjnego,

– chorobach tarczycy i chorobach autoimmunologicznych,

– chorobach metabolicznych i cukrzycy,

– chorobach przewodu pokarmowego,

– celiakii i zespole złego wchłaniania,

– chorobach onkologicznych,

– specyficznych potrzebach i zaburzeniach jedzenia u osób niepełnosprawnych
i ze spectrum autyzmu.

– zaburzeniach odżywiania: bulimii i anoreksji,

Kontakt ze specjalistą – klik

 

Terapeuta Biofeedback, oligofrenopedagog, nauczyciel, pedagog.

Magister pedagogiki, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz gimnastyki korekcyjnej. Aktualnie terapeuta Biofeedback, w trakcie kolejnych studiów podyplomowych na kierunkach – plastyka, technika. Obecnie zajmuję się terapią dzieci w spektrum autyzmu oraz pomaga ich rodzicom w troskach dnia codziennego. Swoją wiedzę wzbogacała pracując w dwóch przedszkolach miejskich w Lubinie. Odbyła liczne szkolenia: terapia SI, EEG Biofeedback oraz I stopień Handle w Centrum Rozwoju Relacji ,,Droga” prowadzonym przez Marię Dąbrowską – Jędral.

Terapia Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu, która pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Polecana jest dla:

 • osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji
 • dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej/ADHD,ADD/, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiej odporności na stres, depresji, zaburzeń snu, problemów logopedycznych, tików, zespołu Tourette`a.

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy /za pomocą pasty klejącej/ jedną lub więcej elektrod przekazujących sygnały z mózgu do monitora terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych. Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności.

W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok. 40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii. Dzieci uczestniczą w treningu raz w tygodniu przez 45 min.

W Centrum prowadzi: terapię Biofeedback, terapię metodą TOMMATIS, konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu (wtorki i środy)

Kontakt ze specjalistą – klik

Coach kariery, mediator doradca zawodowy

Jestem certyfikowanym trenerem Kompasu Kariery, coachem kariery, doradcą zawodowym. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość. Szkolenia z zakresu coach wise essentials,  coaching kariery, doradztwa zawodowego.

Obecnie studiuję na Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiach Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz uczestniczę w rocznym kursie Biblijnym przy Fundacji Edukacji i Dialogu.

25 letnie doświadczenie zawodowe i liczne kryzysy związane ze zmianą ścieżki zawodowej pozwalają mi na wspieranie innych z wiarą, że to co wydaje się niemożliwe jest drogą do sukcesu. Owoce mojej pracy w postaci wejścia na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych dały radość, poczucie wartości oraz spełnienia dla klientów.

Moją mocną stroną jest odwaga i determinacja, empatia, motywacja. Wartościami nadrzędnymi jest wiara, relacje, profesjonalizm.

W Centrum wspieram w konsultacjach mediacyjnych, coachingu oraz doradztwie zawodowym.

Kontakt ze specjalistą – klik

 

Jestem psychologiem, socjoterapeutą i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność kliniczna na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Następnie dwuletnie Studium Socjoterapii
i Psychoterapii Młodzieży 
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jestem na trzecim roku czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem.

Pracuję jako psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. Pracę swoją poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych są zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe.   

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Centrum Psychiatrii i Psychologii MariaMed w Lubinie (diagnoza psychologiczna i psychodynamiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów Oddziału).

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

 • Centrum Psychiatrii i Psychologii MariaMed w Lubinie jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Psychologicznej (prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym).
 • Głogowski Szpital Powiatowy jako psycholog w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
  i Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym (diagnoza psychologiczna i psychodynamiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów Oddziału).
 • Głogowski Szpital Powiatowy jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego (prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym, prowadzenie badań psychologicznych).
 • Instytucje pomocy społecznej, takie jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Głogowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie (udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym przemocy lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
  z innych powodów). 

W Centrum prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Kontakt ze specjalistą – klik

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie.

Od wielu lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Pracuje indywidualnie i grupowo w nurcie integracyjnym – w swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych.

Jest stałym współpracownikiem Centrum Pomocy Pedagogiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Centrum prowadzi terapię osób dorosłych – ONLINE

Kontakt ze specjalistą – klik

Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Jest prezbiterem diecezji legnickiej. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w ramach Podyplomowych Studiów Psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych: wykorzystuje elementy terapii psychodynamicznej (diagnostyka oraz rozumienie funkcjonowania człowieka) choć skłania się ku rozwiązaniom terapii poznawczo – behawioralnej (pomoc w osiągnięciu realnej zmiany poprzez konkretne strategie). Korzystając z bogatego dorobku psychoterapii psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej, koncentruje się nie tylko na procesach emocjonalnych i poznawczych, ale bierze również pod uwagę duchowe aspekty funkcjonowania człowieka.

Staż kliniczny (200 godzin) odbywał w DPS Szyldak – specjalizującym się w opiece nad osobami przewlekle chorymi psychicznie. Swoją pracę poddaje superwizji. 

Udziela wsparcia osobom doświadczającym depresji, lęków, żałoby po utracie bliskiej osoby, zaburzeń osobowości.

W Centrum prowadzi konsultację oraz psychoterapię osób dorosłych.

Kontakt ze specjalistą – klik

Terapeuta, pedagog specjalny

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada  dyplom doktora  nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła  Studia Podyplomowe z zakresu  „Pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną”,  „Edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu”, „Terapii rodzin”, „Doradztwa zawodowego”.

 W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jest  mocno związana z osobami   niepełnosprawnymi oraz osobami posiadającymi  różnorakie dysfunkcje. Jej wcześniejsze wykształcenie medyczne (położnictwo), pozwala na holistyczne spojrzenie na osobę dziecka. Ponadto Jest nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim stażem dydaktycznym.  Z powyższą sferą związane są jej publikacje.  Za swoją działalność   na terenie województwa dolnośląskiego – została  odznaczona odznaką „Przyjaciela dziecka” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Legnicy.

W Centrum prowadzi PrzedPrzedszkole, terapię pedagogiczną, konsultację rodzicielskie, terapię SI, trening umiejętności wychowawczych, trening zastępowania złości, terapię ręki, doradztwo zawodowe, gimnastyka umysłu dla seniorów.

Kontakt ze specjalistą – klik

 

 

Logopeda, neurologopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany, filolog, tłumacz przysięgły. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

Ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych, wiele profesjonalnych kursów, szkoleń i warsztatów, podwyższających kompetencje i wiedzę z zakresu wykonywanej pracy.

Dąży do ciągłego doskonalenia zawodowego. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

Specjalizuje się w:

 • indywidualnej terapii zaburzeń mowy osób dorosłych i dzieci;
 • Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą;

Od ponad 20lat prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną z dorosłymi, seniorami i dziećmi: z mutyzmem wybiórczym, afazją, chorobami otępiennymi, niepłynnością mowy w tym jąkaniem i dyslalią;

Odbywała staże w szpitalu na oddziale neurologicznym we Wrocławiu i w Legnicy.

Pracuje w placówkach oświatowych, przychodni zdrowia, fundacjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Aby zwiększyć skuteczność terapii współpracuje z lekarzami, fizjoterapeutami i stomatologami.

Była inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia działającego na rzecz niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci). Organizuje różnorodne formy pomocy na Ich rzecz. Wolontariuszka licznych akcji kresowych.

Kontakt ze specjalistą – klik

 

W terapii z pacjentem wykorzystuje nowoczesne techniki terapeutyczne oraz zdobyte doświadczenie zawodowe, nabyte w placówkach służby zdrowia i fundacjach wspomagających osoby niepełnosprawne.

Stale podnosi swoje kwalifikacje, poprzez specjalistyczne kursy zawodowe. W pracy dużą wagę przykłada do kontaktu z pacjentem, by wejść z nim w bliską przestrzeń, co znacznie ułatwia spojrzenie globalne na pacjenta i problem, z którym przychodzi.

Pracuje z pacjentami:

 • ortopedycznymi – po operacjach, urazach, kontuzjach lub z objawami związanym z przeciążeniem narządu ruchu;
 • cierpiącymi na zaburzenia skroniowo-żuchwowe;
 • Dziećmi z nieprawidłowym zgryzem, nieprawidłowym ukształtowaniem podniebienia, w trakcie leczenia ortodontycznego jak i po zakończonym leczeniu. 
 • Dorosłymi borykającymi się z dolegliwościami:

        – napięciowego bólu głowy, migreny, 

        – bruksizmem, 

        – ograniczeniem ruchomości otwarcia lub zamykania jamy ustnej, 

        – trzaskami stawowymi

        – porażenia nerwu trójdzielnego twarzy

Planuje i wykonuje terapię indywidualną pacjenta z wykorzystaniem:

 • terapii manualnej,
 • terapii tkanek miękkich,
 • terapii powięziowej
 • terapii PNF
 • terapii stawów skroniowo-żuchwowych

Stowarzyszenie “Imelda” powstało przy Kościele Parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. Do kościoła tego w 2016 r. sprowadzono relikwie błogosławionej dziewczynki z Bolonii – Imeldy Lambertini.

Cechowało ją wielkie serce pragnące coraz więcej miłości – marzyła o tym, aby jak najszybciej przyjąć Pierwszą Komunię, co w czasach, w których żyła (urodziła się około 1320 r.) było dla dzieci niemożliwe. Za sprawą cudu (zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą historią!) przyjęła Komunię i z zachwytu, i z miłości odeszła z tego świata.

My także mamy ogromne serca pragnące coraz więcej – chcemy dzielić się radością, pomocą, dobrem, miłością!

W logo naszego Stowarzyszenia widnieje mała ręka wznosząca się ku górze – sięga ona do Największej Miłości, a jednocześnie wyciąga się ku tym, którzy czekają na okruch dobra.

Stowarzyszenie skupia ludzi, którzy chcą wyciągnąć rękę do pomocy innym. Organizujemy warsztaty pomagające rodzinom w komunikacji, wzmacniamy więzy rodzinne poprzez działania skierowane do osób z różnych pokoleń, przygotowujemy imprezy dla dzieci, pamiętamy o seniorach, osobach chorych i samotnych.

Chcemy nieść dobro tam, gdzie sięgają nasze ręce.

FACEBOOK

strona www

Nasza misja: Ratunek w kryzysie rodziny, zawsze i dla każdego!

Jeżeli czujesz, że w twojej rodzinie, małżeństwie, związku czy w relacji z innymi zaczyna dziać się źle albo dzieje się dobrze i chcesz dowiedzieć się, jak utrzymać ten stan – skorzystaj z bezpłatnej i anonimowej pomocy w naszej Poradni! Oferujemy spotkania z kompetentnymi i życzliwymi specjalistami, którym możesz zaufać (m. in. terapeuta rodziny, terapeuta NEST, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i współuzależnień, doradcy rodzinni) – wystarczy zadzwonić i zarejestrować się!
Możesz także wziąć udział w organizowanych przez nas warsztatach i wykładach dla rodzin, małżeństw, rodziców i wielu innych.

Zapraszamy!

FACEBOOK

strona www

Działamy na rzecz wsparcia rodziny

Naszą misją jest wszechstronne wsparcie dzieci, młodzieży i rodzin z rejonu Zagłębia Miedziowego, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub wychowawczej.

strona www

Działamy opierając się o wartości chrześcijańskie. Nasz cel to stworzyć miejsce bezpieczne, gdzie bez pośpiechu spotka się człowiek z człowiekiem.

Stworzyć przestrzeń, w której w spokojnej i przyjaznej atmosferze będziemy wzajemnie się wspierać, rozwijać i uczyć od siebie nawzajem.

FACEBOOK

strona www